...
Pinčesobchod


Abychom předcházeli nevyhovujícímu obsahu diskuzí, které se mnohdy vyvíjejí nežádoucím směrem, rozhodli jsme se formulovat několik základních pravidel, na jejichž základě budeme posuzovat jednotlivé komentáře.  

 

  Do diskuze nebudou vpuštěny následující typy komentářů:

  1. Příspěvky, ve kterých se objeví jakékoliv vulgarismy, urážky osobního charakteru, jakožto i jiný nevhodný obsah, jehož smysl je vulgární a urážlivý implicitně.

  2. Příspěvky obsahující taková sdělení, která přímo nesouvisejí s obsahem článku.

  3. Odkazy na jiné internetové diskuze neprobíhající na našem webu.

  4. Příspěvky obsahující formy rasové či jiné nesnášenlivosti, taktéž obsahující neúctu k zemřelým a pozůstalým.

  5. Reklamy, spamy a jiné příspěvky s nevyžádaným obsahem.

  6. Příspěvky těch uživatelů, kteří svým jednáním poškozují či již dříve poškodily zaměstnance a provozovatele stránek.

 

Porušení uvedených pravidel může vést až k blokaci příslušného uživatele.


V případě nezletilých bude redakce ke komentářům přistupovat obezřetněji. Současně si také osobujeme právo diskuzi zcela uzavřít, pokud to bude vyžadovat situace. V případě, kdy dojde k neschválení komentáře, bude k tomu uveden patřičný důvod.


Pevně věříme, že tyto výše uvedené kroky povedou ke zlepšení celkového obrazu diskuze, podobně jako se tomu stalo se zavedením zpětné kontroly komentářů. Nadále budeme zvažovat ještě i další možnosti, které by vedly ke zkvalitnění. 


Závěrem bychom chtěli upozornit, že redakce se s komentáři nijak neztotožňuje. 

Děkujeme za pochopení.


Váš Pinčes.cz