Pinčesobchod
Pravidla pro rozdělování financí na RCM a SCM? - odpověď ČAST! - aktualizace!
Kategorie: Ostatní / 17 Dubna 2012
logo ČAST / copy by ČAST
Zobrazení: 12643
Komentáře: 117

Dne 10.4.2012 byla na oficiálních stránkách ČAST uveřejněna nová pravidla v rozdělování financí na RCM a SCM. Na základě těchto kritérií mají být, dle našeho názoru naprosto neoprávněně, opět finančně krácena všechna SCM kromě RCM Havířov a Praha.

Prezidium klubu stolního tenisu TJ Mittal Ostrava (od včerejška již jen TJ Ostrava) se rozhodlo, na Konferenci ČAST konané dne 15.4. v Praze, vystoupit s požadavkem na přepracování těchto kritérií. Při účasti 41 delegáta bylo pro schválení jakéhokoliv návrhu nutno získat 21 hlasů. Hlasování dopadlo v poměru : 18 hlasů pro náš návrh, 14 hlasů proti a 9 se zdrželo hlasov. Náš návrh tak schválen nebyl.  Zdůvodnění, na základě čeho si myslíme, že toto „nevýběrové“ řízení není v pořádku a mělo by se přepracovat si můžete přečíst v příspěvku pro konferenci viz níže.

Prezidium KST TJ Ostrava

Zhodnocení RCM a SCM

Vloni na konferenci jsme tady společně s ostatními provozovateli SCM vyjádřili nesouhlas s rozdělením SCM na Reprezentační a středisková centra a taky s tím, že s námi v této oblasti nikdo nejedná a staví nás před hotovou věc. Od té doby neproběhlo jediné jednání o této problematice za naší přítomnosti. Přesto jsem se na stránkách ČÁST dne 10.4. dočetl, že byla VV odsouhlasena další změna v rozdělování financí na RCM a SCM. Musím zde proto připomenout VV usnesení z loňské Konference:

Cituji „Konference ČAST ukládá VV:
Vyhodnocení fungování RCM a SCM v sezóně 2011/12. Na základě této analýzy pak připravit nová kritéria fungování RCM a SCM s přihlédnutím k tomu, zda RCM mají vůbec své další opodstatnění. K tomuto projednání budou přizváni zástupci stávajících SCM.“

Provozovatelé SCM nebyli k jednání o dalším fungování celého systému středisek přizváni ani jednou a žádné hodnověrné vyhodnocení RCM nebylo provedeno.  VV tak nesplnil Usnesení Konference z loňského roku. Vzhledem k tomu, že nejvyšším orgánem ČÁST je nikoli VV nebo KVS, ale právě Konference, žádám tuto Konferenci, aby nově vydaná Kritéria zrušila. Dle mého názoru jsou totiž zcela nesystémová a nefunkční a pro stávající SCM i mládežnickou reprezentaci prakticky likvidační.

Proč tomu tak je?

1. Jaké bylo zhodnocení fungování těchto Reprezentačních center ze strany KVS? Dočetl jsem se pouze toto:
V letošním roce se významně podařila integrace našich nejlepších preferovaných juniorských reprezentantů (Bajger, Beneš, Adámková, Mynářová, Štefcová, Reitšpies) do těchto vynikajících tréninkových skupin, což je základním předpokladem jejich výkonnostního růstu, aby dosáhli i mezinárodních úspěchů !!!

Jestliže někdo argumentuje tím, že Bajger a Adámková se zlepšili proto, že byli účastníky tohoto projektu, pak musím říct, že si autor nevidí ani na špičku nosu. Tréninků v RCM se naši hráči zúčastňovali v průměru každé druhé úterý, takže v RCM absolvovali tak 2-3 tréninky v měsíci.  Vliv na jejich zvýšení výkonnosti to proto mělo zcela zanedbatelný.

2. Pokud chce někdo vyhodnocovat kvalitu hráčů v SCM, pak je to možné jen na základě skutečných výsledků. Minulý týden proběhlo MČR mládeže družstev. V juniorech získal titul TJ Mittal Ostrava, kdy se ve finále utkal s Havířovem. Ve starších žácích byl ve finále opět Mittal Ostrava tentokrát s Prahou. Finance, které jdou do našeho SCM jsou přitom podstatně nižší, než finance, které jdou do Reprezentačních center. Rozdíl ve výsledcích ale vidět není. Tak v čem tkví výhoda RCM, o které píše KVS?                

3. K rozdělení na RCM a SCM došlo bez jakéhokoliv výběrového řízení. KVS prostě rozhodla, že RCM budou v Havířově a v Praze. A já se ptám - jak je to možné, když se zde jedná o č ástku 4,2 miliónů korun ze státních peněz? V minulosti tato kritéria vždy sloužila jako výběrové řízení, do kterého se mohly přihlásit všechny kluby v ČR. Dnes je tento systém zakonzervován na pěti místech, takže do něj nikdo nemůže vstoupit a nikdo z něj nevypadne. A já se opět ptám proč? Třeba mají nebo budou mít kluby jako Ústí nad/Labem, Liberec, Zlín, Frýdlant, Dobré a další,  šikovnou mládež a přesto nemají žádnou šanci se do tohoto projektu zapojit.  A jak je možné, že pro RCM byly, i pro příští sezónu, bez jakéhokoliv výběrového řízení vybrány opět k luby z Havířova  a z  Prahy?  Přitom Mittal by se díky hráčům i sportovnímu zázemí o toto RCM mohl také ucházet. Máme ideální tréninkové podmínky, v hale je regenerace, posilovna i ubytování a máme výbornou návaznost na školy. V našem SCM se připravuje nejlepší junior Bajger, nejlepší juniorka Adámková, 3. junior Pavlík,  2. starší žák Klos, nejlepší mladší žák Martinko a chtějí přijít další. Podmínky, jaké nabízí náš klub, nemůže nabídnout ani jedno ze s távajících RCM a přesto nemáme šanci. Proč? Protože kritéria stanovuje KVS pod vedením Nikolase Endala, který je šéfem Havířova. V KVS je reprezentační trenér mužů Demek, který trénuje v Havířově, reprezentační trenér žen Cecava, který trénuje v Havířově, Korbel, který trénuje v Havířově a Štrbíková, která trénuje také v Havířově. Tato skupina lidí je natolik silná, že si vždy prosadí svou. Všichni jsou na výplatní pásce Nikolase Endala a mají zájem, aby Havířov prosperoval. Dle mého názoru je to obrovský střet zájmů a takováto komise by neměla rozhodovat prakticky o ničem! Jak její vedení vrch olo vého sportu vypadá, to jsme ostatně viděli v posledním měsíci. To, co se stalo na MS i kvalifikaci na OH se se nadá nazvat, že se nedařilo. To je totální Waterloo s přímou odpovědností KVS a jejího šéfa. To je ale na jinou debatu.                                                                                                                    

4. Vraťme se zpět k SCM. Dnes je 15.4. a doposud nikdo nevěděl, na jakých pravidlech budou střediska v příští sezóně fungovat. Nikdo zatím neudělal ani seznam hráčů, kteří přicházejí v úvahu do jednotlivých SCM. Zato je již vymyšleno, že reprezentační centra s plným finančním zabezpečením budou v Havířově a v Praze. A taky je vymyšleno, že SCM Ostrava, Hodonín a Vlašim budou finančně krácena o 50% na trenéra, o 50% na halu a na hráče nedostanou vůbec nic. Podotýkám přitom, že tato střediska již byla finančně krácena i v loňské sezóně. Spočítal jsem úsporu, která by tímto způsobem vznikla a došel jsem k částce  1 220 000 Kč. Kam tato částka půjde? Rovným dílem do Havířova a Prahy. A co s ní budou dělat? Dávat hráčům potahy každý den nebo jim zlatit pálky?  Přitom vůbec není jisté, zda se v těchto RCM budou připravovat reprezentanti nebo zda tam vůbec nějací hráči budou. Nikdo to zatím nezjišťoval. Co se stane s penězi, pokud v těchto RCM nebudou hráči? Budou tam i přesto placeni 3 trenéři, kteří již budou mít platné pracovní smlouvy? To není nikde definováno. Pro ostatní SCM je toto rozdělení zcela likvidační. Vzhledem k tomu, že na hráče do těchto SCM nemá jít ani koruna, tak je jasné, že tato SCM taky žádné hráče mít nebudou. Proč by nějaký rodič dával své dítě pryč z domova někam, kde nebude m&ia cute ;t žádné výhody? KVS sice tvrdí, že nechce SCM rušit, ale v podstatě to těmito kritérii skrytě dělá. A i pokud by hráči v těchto SCM chtěli zůstat, tak další přiškrcení kohoutku již tato 3 SCM nižší kategorie nepřežijí a český stolní tenis přijde o špičkové kluby, které dlouhá léta vychovávají mládež pro reprezentaci. A proč? Aby si 2 kluby žily jako králové v experimentu, který podle posledních výsledků ani nic nepřináší. KVS by si měla uvědomit, že pak veškerá zodpovědnost za výchovu reprezentační mládeže bud ležet pouze na bedrech těchto 2 klubů.

5. Kritéria, která platí i pro letošní sezónu, jsou navíc zcela obecná, bez přesných finančních nároků a KVS si s nimi může libovolně nakládat. Nikde není dáno, na kolik peněz má nárok trenér, kolik má být na hráče, kolik na ostatní položky.  Možná se k těmto údaj ům dostane DR, ale běžný člověk nikoliv. A tak mě zaráží, že podle posledního rozdělení je třeba v kolonce financí na trenéry suma 960 000 Kč na půlrok. Jestliže předpokládám, že SCM mají 1 trenéra a RCM 2 trenéry s průměrným platem 16 000 Kč, pak se dostávám k sumě 672 000 Kč. V kolonce financí je ale 960 000 Kč. To je rozdíl 288 000 Kč za půl roku a 576 000 Kč za rok. Kteří trenéři tyto peníze dostávají? V kolonce Rezerva a vedení RCM  je suma 245 500 Kč za půl roku, tedy 490 000 Kč za rok. Nepředpokládám, že by zde bylo něco špatně vyúčtováno, ale dohromady jen tyto 2 položky dávají 1 066 000 Kč za rok, o kter&a mp;a mp;ya cute;ch se běžný člověk nedozví, kam vlastně jdou. Když k nim připočtu sumu 1 220 000, kterou chce KVS ušetřit na SCM v příští sezóně, tak to dohromady dává 2 286 000 Kč, což představuje více než polovinu sumy na SCM. Věřím, že je a bude vše finančně v pořádku, ale na mě to působí jako zcela neprůhledný projekt. Znovu upozorňuji, že se přitom jedná o státní dotaci.

6. Veškerá jednání s KVS probíhají vždy s několikaměsíčním zpožděním. Jako příklad uvedu toto: Provozovatelé SCM uzavírají s ČÁST smlouvu vždy na půl roku od 1.7. do 31.12.  Od KVS jsme ale tuto smlouvu i rozdělení financí na jednotlivé hráče dostali teprve koncem září. Takže s tříměsíčním zpožděním. Smlouvu na první půlrok 2012 jsem po urgencích dostal začátkem března a dodnes nemám finanční rozdělení na hráče. To je prostě šlendrián.

7. Vyšla sice kritéria na příští sezónu, ale doposud nikdo z představitelů KVS nemluvil ani s hráči, kterých by se měla týkat, ani s rodiči a ani s kluby. Není to trochu a rogantní myšlení, kdy naši představitelé jaksi samozřejmě předpokládají, že všichni budou skákat, jak oni pískají? Nepředpokládám, že by nějaký rodič dal své dítě pryč z domova, kterému ještě nebylo 15 let. Takže tato RCM by zřejmě měla být myšlena pro juniory a hráče do 23 let. Tito hráči již ale všichni mají profesionální smlouvy. Uvedu příklad. KVS předpokládá, že by se v příští sezóně měli naši Extraligoví hráči Bajger i Pavlík připravovat v RCM Havířov. Předpokládám, že každodenně, protože trénink 1 x za týden opravdu nepřináší vůbec nic. Jak může ale KVS bez toho, aby komunikovala s Mittalem, poč&i acute ;tat s tím, že jim tyto hráče budeme na tréninky uvolňovat? V Extralize hrají 3 hráči. Pokud budou naši dva hráči trénovat v Havířově, tak s kým bude trénovat ten třetí? Pro KVS zřejmě zájmy klubů nejsou důležité. Našim zájmem je ale odehrát co nejlépe Extraligu a vlastním tréninkem modelovat formu svých hráčů. Máme kvalitní trenéry a stejně kvalitní trénink jako je v Havířově. Nevidím proto důvod, aby naši hráči ztráceli čas a síly zbytečným cestováním.               

8. Dle mého názoru se zde staví dům od střechy a ne od podlahy.
Myslím si, že nejdříve by mělo být zjištěno, kteří hráči ve kterém středisku chtějí trénovat a pak podle počtu a kvality hráčů určit počet trenérů a finance na halu a hráče. Samozřejmě je možné reprezentantům přidat více financí na jejich přípravu, ale není potřeba mít k tomu žádná reprezentační centra. A pokud, tak si umím představit, že statut reprezentačního centra získá pouze to centrum, ve kterém bude určitý počet reprezentantů. Klidně se to může každoročně měnit. A KVS může tomuto centru třeba přidat zkušeného trenéra. Určitě by bylo jednodušší přesunout do tohoto centra profesionálního trenéra než stěhovat tam hráče. K výchově mladých juniorů, kteří jsou na špičkové úrovni, je potřeba hala, trenér, potahy, míčky a kvalitní sparing. Tito hráči nemohou trénovat jinde než v klubu, k terý hraje Extraligu. A nejlépe tam, kde trénují i další špičkoví krajánci. Není třeba to direktivně určovat. Hráči si spolehlivě vyberou sami místo, které pro ně bude nejlepší. Systém, kdy nejprve vyčleníme peníze na klub, který bude provozovat RCM a pak tam násilím budeme chtít dostat i hráče, ten v dnešních podmínkách fungovat nemůže. To bychom se vrátili o čtvrtstoletí zpět do doby socialismu.  Tato restrikce, kdy KVS vyhrožuje mladým reprezentantům, že buď půjdou do reprezentačního centra a budou mít veškeré podmínky nebo nepůjdou a žádné podmínky mít nebudou a ještě se budou muset obávat o své místo n& aacute;roďáku, to nemůže přinést nic dobrého. Těžko může KVS předpokládat, že pod tímto tlakem s ní někdo bude chtít spolupracovat. A kdo tuto nevraživost odnese? Opět mladí reprezentanti a reprezentace.

9. Závěrem bych chtěl říct, že tady nebojuji za nadstandardní podmínky pro TJ Mittal Ostrava.
Naopak. Nemám ani zájem o to, aby byl náš klub vybrán jako provozovatel RCM. Myslím si, RCM jsou v této podobě zbytečn&ya cute;m a mrtvým  a mrtvých projektem, který touto násilnou formou nemůže fungovat. Bojuji pouze za návrat k férovým podmínkám pro všechny kluby, které se snaží vychovávat mládež co nejlépe. A chci taky, aby se finance, které máme na talentovanou mládež, dostaly v prvé řadě na jednotlivé hráče a hráčky a ne na kluby, provozující Reprezentační centra. 

Ze všech těchto důvodů proto žádám Konferenci, aby zrušila nově vydaná Kritéria RCM a SCM pro příští sezónu.  Zároveň navrhuji vytvoření odborné skupiny, která by měla tato kritéria připravit.  Složena by měla být  ze zástupců stávajících provozovatelů SCM a RCM a určitě by bylo dobré ji doplnit o další nezávislé odborníky, kteří s touto problematikou mají své zku&scaron ;enosti. 

Děkuji za pozornost.
Ing. Miroslav Bindač

 


Vyjádření VV ČAST k článku

VV ČAST přináší členské základně vyjádření k článku ing. Miroslava Bindače, který byl publikován na www.pinces.cz.

Vážení stolní tenisté,

výkonný výbor (VV) ČAST považuje za potřebné reagovat na článek "Pravidla pro rozdělování financí na RCM a SCM?" publikovaném na internetovém portálu o stolním tenisu www.pinces.cz, jehož autorem je ing. Miroslav Bindač z TJ Mittal Ostrava. Rovněž VV ČAST tímto zcela mimořádně reaguje na anonymní diskusi, která se rozvinula pod článkem.

Úvodem uvedení do problematiky

Dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) pro ČAST z programu II - "Sportovně talentovaná mládež" činí 5,47 mil. Kč v roce 2012. Jde o dotaci neinvestičního charakteru a její využití je dáno podmínkami zveřejněnými v dokumentech MŠMT "Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014" a "Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu". MŠMT rovněž stanovuje postup, kterým se určují podmínky pro poskytování, čerpání a vyhodnocování tohoto programu, určeného občanským sdružením v oblasti sportu.

Posláním systému sportovně talentované mládeže je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní přípravy mladých talentovaných sportovců směrem ke státní sportovní reprezentaci podle platných mezinárodních pravidel sportovního odvětví, zejména ve sportech zařazených do programu olympijských her (až do 23 let věku sportovce).

Činnost SCM je zpravidla zabezpečována prostřednictvím tělovýchovných jednot, sportovních klubů nebo sportovních oddílů s právní subjektivitou, a to na základě projektu schváleného MŠMT, i když na základě schváleného projektu MŠMT by tato činnost mohla být také zabezpečována přímo asociací, pokud by na takovou činnost měla odpovídající zázemí a personální strukturu (což momentálně nemá).

Dále konkrétně k postupu ČAST


ČAST musí každoročně zasílat na MŠMT přehled (projekt) všech SCM, které jsou financovány z přidělené dotace. Projekt obsahuje především následující údaje:
- počet jednotlivých SCM a jejich umístění,
- personální zajištění - rozpis mzdových prostředků, kvalifikace trenérů,
- počet zařazených členů, vč. věkové kategorie,
- výběrová a hodnotící kritéria pro zařazení hráčů.

Případné změny je nutné zapracovat do projektu a zaslat na MŠMT v období před každoročním oponentním řízením.

Za organizaci, činnost a řízení SCM zodpovídá MŠMT (tedy státní správě) výhradně ČAST. Jednoty, kluby nebo oddíly, u kterých jsou SCM smluvně zřízena, vytvářejí pro talentovanou mládež odpovídající tréninkové a organizační podmínky. Kontrolní dohled nad fungováním SCM vykonávají orgány asociace (VV, DR) a další pověření zástupci svazů.

O výběrových kritériích pro zařazování do SCM rozhoduje ČAST. Prakticky návrh k zařazení sportovců do SCM, a to na základě splněných svazových kritérií, předkládá komise vrcholového sportu (KVS) ČAST ke schválení VV ČAST. Tento postup je v souladu s pokyny MŠMT a je ve shodě i s praxí ostatních sportovních svazů, které takto čerpají prostředky z MŠMT. M. Bindač ve svém příspěvku opomněl zmínit, že o oprávněnosti tohoto postupu se rovněž na Konferenci ČAST dne 15.4.2012 hlasovalo, zejména v souvislosti s hrozbou možného střetu zájmů některých členů VV ČAST, a to s výsledkem jeden hlas pro a čtyři se zdrželi hlasování o návrhu, že VV ČAST nemá v této věci rozhodovat.

Rovněž výši finančních prostředků pro jednotlivá SCM stanovuje VV ČAST na návrh KVS. Využití finančních prostředků poskytovaných z těchto dotací Asociací je pravidelně kontrolováno příslušnými kontrolními orgány (FÚ pro Prahu 6) i pověřenými pracovníky MŠMT. Z pravidelné kontrolní činnosti FÚ má ČAST k dispozici protokoly.

Z uvedeného vyplývá, že využití prostředků pro SCM nepodléhá nijak znění zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb., ani ustanoveních Občanského zákoníku či Obchodního zákoníku o veřejné soutěži resp. veřejné obchodní soutěži. Využití těchto finančních prostředků je pod přímou kontrolou státní správy, tedy MŠMT a FÚ. Vyúčtování jejich využití za daný kalendářní rok předkládá asociace MŠMT pravidelně v prvních lednových dnech roku následujícího. Sankce za nesplnění podmínek jsou značné - vrácení části dotace nebo i celé dotace s připočtením úroku vyměřeného FÚ.

Závěrem k rozhodnutí VV ČAST


VV ČAST po několikaměsíčních diskusích rozhodl od nové sezóny zřídit dvě Reprezentační centra ČAST (RC) – v Praze a v Havířově, se zvýšenou finanční podporou z dotace MŠMT. Všichni členové VV ČAST si plně uvědomují odpovědnost za toto rozhodnutí především s ohledem na skutečnost, že dva členové VV ČAST jsou představiteli dvou klubů, pod jejichž hlavičkou budou RC fungovat.

VV ČAST však považuje za zásadní následující argumenty pro takový postup:


- je nutné koncentrovat nejlepší české hráče a hráčky do míst, kde postupem času vznikly nejlepší tréninkové podmínky a další zázemí a kam se již v tuto dobu hráči přirozeně stahují díky nejširší škále možností sportovní přípravy,
- je nutné koncentrovat finanční prostředky tak, aby mohl nastat "synergický efekt" jejich využití, drobením (např. do většího počtu SCM) již tak nevelkých finančních prostředků se efektivita jejich využití dále snižuje,
- tento postup je podle názoru VV ČAST logickou reakcí na dlouhodobě se zhoršující konkurenceschopnost reprezentačních výběrů ČR ve všech kategoriích.

VV ČAST ubezpečuje členskou základnu, že koná v nejlepší víře se snahou dlouhodobého prospěchu a rozvoje stolního tenisu v ČR. Kroky VV ČAST trasparentně opakovaně projednává se všemi zainteresovanými stranami (včetně M. Bindače), včetně komunikace pro nejširší veřejnost na internetových stránkách ČAST. VV ČAST bude i nadále dbát na pravidelné zveřejňování příjmů a výdajů (nejen) z této oblasti, ostatně jak již bylo činěno během prvního roku jeho funkčního období.

V Praze dne 18.4.2012

S využitím materiálů MŠMT zpracoval: Jan Brothánek
Podepsáni: Zbyněk Špaček, Nikolas Endal, Petr Bohumský, Jan Brothánek

 L.Cimfl, Ústí n.O.
Zdravím všechny diskutující. Dlouho jsem jenom četl, ale nakonec jsem se rozhodl, že nemohu být ticho. Přece o tomto tématu jsme v klubu a komisích hodně hovořili a v posledních 2-3 letech doma snad každý týden. Hned na začátku musím sdělit těm, co píši anonymně, aby příště uvedli své jméno, protože je to povede nejen k lepší kultuře projevu, ale také k lepší podstatě-obsahu jejich příspěvku. Všichni účastníci diskuse se také lépe orientují, když vědí z jaké „vody“ se píše. Zdravím také všechny obětavé trenéry, mezi které jsem se po několik desetiletí patřil. V tomto směru musím ocenit příspěvek trenéra Bajera (nejst.), ale také panů Merkera (HK ?),Šteffeka, Řežábka, M.Kláska, samozřejmě i příspěvek M.Bindače, který byl reakcí na Vyjádření VV ČÁST z 18.4. a některých dalších, ale bohužel anonymních. A právě příspěvek Bajera (nejst.), ale hlavně autora diskusního příspěvku z dubnové konference 2012, ing. Mirka Bindače, chci tímto svým příspěvkem podpořit v jejich oprávněném konstatování, že VV ČAST nebylo splněno usnesení z konference konané v roce 2011 (znění je přesně citováno v diskusním příspěvku M.Bindače) a spočívalo hlavně v „…připravit nová kritéria fungování RCM a SCM s přihlédnutím k tomu, zda RCM mají vůbec své další opodstatnění. K tomuto projednání budou přizváni zástupci stávajících SCM.“ Sám jsem pracoval po 30 let v různých svazových orgánech a dobře vím, že takováto chyba se nemá stát a pokud již nastane a najde se dokonce „žalobce“, je nutné a správné, chybu napravit, ale ne tím způsobem, jak se odpovídá na oficielních stránkách ve „Vyjádření VV ČÁST …“ ze dne 18.4.2012.

Předpokládám, že stejným způsobem se musí cítit i další SCM a pokud se dosud svým příspěvkem nevyjádřila, tak doporučuji, aby alespoň obdobným způsobem, jako M.Bindač, učinila. Dále doporučuji všem subjektům, ale i jednotlivcům, kteří stejné považují za chybu v neplnění citovaného usnesení VV ČAST, aby o nedostatku písemně (postačí elektronickou poštou) informovali Dozorčí radu ČAST. S touto oblastí úzce souvisí i vyhodnocení stávajících 2 RCM, tedy materiál, který by měl  podrobně mapovat skutečnosti, aby bylo na čem stavět. Jedna a ani ne dlouhá věta, určitě vzbuzuje pochybnosti o kvalitě provedeného vyhodnocení. Pro všechny trenéry by to mohl být jinak poučný metodický list, tak jej zveřejněte! A k práci KVS. Zajímavé by bylo vědět, v jakých oblastech jednotliví členové KVS pracují a na základě čeho rozhodují. Jediný příspěvek napsala R.Štrbíková, všechna čest. A ostatní o tom asi nevědí. Stejně lze pochybovat o těch 2 zápisech z KVS, které byly zveřejněny se zpožděním, jeden dokonce o 8 měsíců (!!) a obsahoval důležité údaje. Jaké jiné propojení než zápis z KVS existuje mezi komisí a SCM !? A kde mají získat informace trenéři z klubů a oddílů, rodiče členů a nakonec i veřejnost.

Myslím a rozhodně nejsem sám, který je přesvědčen, že osobní a kolektivní konfrontací se vyřeší více, než touto diskusí. A také věřím, že se nakonec věci posunou dopředu a najdou se řešení, která ping-pongu pomohou daleko více. Tento stav nic nevyřeší. Peníze a termín na jednání se snad najdou, zvláště, když  víme, jaký je stav v připravenosti na fungování „již jmenovaných“ RCM, která (é) by měla být v lepších podmínkách a lepším zabezpečení. V předložených materiálech zmiňovaných k RCM se dočítáme všeobecně o lepších podmínkách a tak se domnívám, že bude lepší úroveň ubytování, stravování, pedagogické a další zajištění. Je možné nyní, několik měsíců před „spuštěním“ konkrétně specifikovat nové podmínky ?. Bude zabezpečení odpovídat reprezentačním sportovcům ?. Co se myslí pedagogickým dozorem ? Jaké budou studijní možnosti, podmínky pro regeneraci, lékařské zajištění. Prostě je možné odpovědi na tyto otázky uvést v souhrnu v materiálu, který by měl být vydán společně s kritériemi pro výběr členů „Reprezentačních center.

V nedělním diskusním pořadu  „Otázky Václava Moravce -22. 4. 2012“ jsme mohli vyslechnout Jana KOCOURKA, náměstka ministra, MŠMT; Miroslava JANSTU, předsedu ČSTV a Jiří KEJVALA, místopředsedu ČOV, jak veřejně informovali o financování sportu a pro náš sport by měli být v tomto směru lepší podmínky minulých let strávených „pod Sazkou“. Je však potřeba čas nové materiály prostudovat a potom co nejrychleji reagovat. Zde Zde vidím rozhodující moment, který může a nebo naopak pozastaví rozvoj našeho sportu a to na všech úrovních ! Kdo neslyšel, doporučuji shlédnout a vyslechnout na:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/212411030510422-otazky-vaclava-moravce-2-cast/
Nebylo by opravdu vhodné, řádně vše, tedy i s myšlenkou, jak udržet členskou základnu, tj. malé kluby a oddíly, koncepčně připravit. Bez nich to nepůjde ani náhodou.

Nebo necháme vše po starém a půjdeme do současných havířovských a pražských podmínek ?!

Závěrem musím ještě přidat něco z mých zkušeností, neboť o střediscích v provedení posledních 30 let vím a mám mnoho zkušeností. Pro všechny diskutující. Jsem otec dcery Kamily Adámkové (vystudovala FTVS v Praze-obor trenérství) a tím i děda vnučky (její dcery), tedy juniorky Karin Adámkové. Celou mou „pingpongovou“ kariéru od hráče, přes všechny funkce, ale také rodičovské zkušenosti při ping-pongové výchově 2 dcer (druhá nyní pod jménem Mgr.Alena Pokorná, Ph, kdy obě patřily mezi špičky v různých letech. Kamila se obětovala celým životem pro pingpongovou mládež a měla jako já, jedno přání, aby Karin mohla působit jednou v takovém centru, kde vše funguje: Sama osobně byla od 13 let ve Vlašimi (140 km od Ústí) Dcera Alena toto odmítla, jako Mistryně republiky dorostenek, odejít do SVS a radši skončila, vystudovala a učí na Masarykově universitě-Kampusu  v Brně (letošní místo MČR´dospělých, Brno-areál VS MU Kampus) a tam je „přes sportovní aktivity“ (mimochodem Kampus by byl ideál podmínek pro RCM !). A já mám velké obavy, že se stávající podmínky v navrhovaných RCM nebudou mnoho lišit od stávajících SCM. Tato myšlenka mne vede zpět a znovu k tomu, aby jste, vážení ve VV ČAST, dostali odvahu o problému znovu jednat. Za všechny předem děkuji.
LC.Komentáře: 117

Martin napsal:
17 Dubna 2012
IP: 89.29.13.*
Tak to je síla.Toto je snad dokonce i na trestní oznámení na celé vedení ČAST.Z mého pohledu je to obrovský střet zájmů předsedy svazu p.Špačka a místopředsedy svazu p.Endala.To se vůbec nestydíte?A stále čekám na rezignaci p.Demka.Přece po těchto výsledcích snad nemůže být dál reprezentačním trenérem.V každém jiném sportu by byl už dávno vyhozený.

Kokutaku napsal:
17 Dubna 2012
IP: 78.102.223.*
Pokud si budeme hrát na alibismus a to se týká i vystoupení pana Korbela na MČR jedn. dosp.,tak je někde něco špatně.A v návaznosti opět Korbel jede na kval. OH. Máme minimálně 4 mladé,kteří by tam měli jet a jede tam opět veterán. Skládám poklonu před ním v jeho věku a výkonu,ale on sám by věl vědět kdy by měl uzavřít repre. Dělá ostudu kolem sebe-narážím na jeho projevy okolo míčků,stolů,světel,podlahy atd. Tj velká podobnost s panem Dolejším z Kolína.

jirka napsal:
17 Dubna 2012
IP: 85.160.38.*
Kdybychom plno let neměli Korbela, pak již takto brečíte tyto léta, jelikož ostatní hráči v jeho éře byli a jsou pouze průměrní ve vztahu k světovému a evropskému stol. tenisu.Žádné výsledky v mužích by v tomto období na mez. úrovni dosaženy nebyly.Tyto výsledky nesou jeho podpis. Jeho výkonost a Prokopcova je u nás stále nejlepší.Nikdy jsem neslyšel, že by se nominace měla dělat podle věku.Mladí se mohou otrkávat na Pro Tour, což dělají, ale žádné výsledky tam nemají.Tak nevím co by měli hledat na OH kvalifikaci.Naopak se domnívám, že na ni měl ject Košťál jako Mistr republiky.

Roman napsal:
17 Dubna 2012
IP: 213.220.217.*
celé vedení ČAST,je jen banda šašků,i oni jsou jedním z důvodů kde náš "Stolní Tenis" je a kde je v jiných zemích.

džordž napsal:
17 Dubna 2012
IP: 78.45.9.*
To není jeden z důvodů, ale důvod jediný!!!

vs napsal:
17 Dubna 2012
IP: 212.27.200.*
Banda šašků asi ne, ale je to alarmující, jakej tabáček maj z těch posledních výsledků a jak se naivně spoléhaj na dotace. Kdyby se od těch dotací radši dobrovolně odstříhli (stejně je ve valné většině nedostanou), tak by to dostalo hned jinou šťávu a pingpongisti by museli táhnout za jeden provaz.
Na svazu asi není nikdo, kdo by si uvědomoval, že ping pong je totálně na dně dnoucím a že by to chtělo se zamyslet nad příčinami a vymyslet řešení.

vs napsal:
17 Dubna 2012
IP: 212.27.200.*
džordži to by mě zajímalo, jestli seš ten samej, když je Džordž a džordž. Nebo se to má rozlišovat. Když se tady do tebe šije ať se ví, kdo je kdo.

renáta štrbíkov napsal:
17 Dubna 2012
IP: 89.24.244.*
Dobrý večer,
ráda bych reagovala na článek Bindače, ve kterém se zmiňoval o výplatní pásce p. Endala na které se udajně nacházím já, T.Demek, P. Korbel a M.Cecava.
Za prvé není nikdo můj zaměstnavatel, za druhé p.Endal mi nikdy nedal ani korunu a za třetí mám reprezentační smlouvu s ČAST,kde jediné peníze které dostávám , jsou, že v případě postupu na mezinárodních Pro Tour turnajích , do 1.kola mi budou zpět proplaceny finance které jsem sama do daného turnaje investovala.
To, že trénuji v Havířově je jen a jen zásluha Ostravského klubu. Žiji v Ostravě , takže bych určitě ráda přivítala abych nemusela za tréninkem cestovat do Havířova , ale trénovala někdě blíž. Jelikož podmínky v Ostravě jsou pro mě nedostačující, jezdím tedy na tréninky do Havířova.
Tím pádem je zřejmé proč hlasuji pro Havířovský klub. Protože podmínky úrověn i kvalita je pro všechny hráče na jiné úrovni než v Ostravě. Tolik k mé osobě a mým treninkům.
To je vše, a byla bych ráda aby Bindač přiště nenapadal a neobviňoval lidi z věcí které nejsou pravda.
Dělá to dojem korupčního chování a v tom případě už se nejde jen o nějaký komentář k tématu.
Mějte se
Renáta Štrbíková

Nespokojený rod napsal:
17 Dubna 2012
IP: 77.93.216.*
Dobrý večer dámy a pánové!Nejprve bych rád poděkoval Ing.Bindačovi za jeho článek!Konečně někdo přináší konkrétní informace o způsobu "hospodaření" ČAST ve vztahu k výchově talentované mládeže.Pánové a dámy z ČAST si zřejmě stále myslí, že mezi rodiči mladých hráčů a hráček zřejmě není nikdo dostatečně právně fundovaný, aby jejich fungování typu "já na bráchu, brácha na mě" nebyl schopen rozkrýt před těmi,na které již jejich "opíjení rohlíkem" fungovat nebude!Zřejmě bude již opravdu třeba do "diskuze" zapojit místně příslušný finanční úřad v Praze 6,kterému začnou předkládat způsob nakládání se svěřenými státními dotacemi.Zřejmě budou v jejich sídle na Nábř.Kpt.Jaroše 7 mezi často zvanými hosty.Stále si zřejmě, jednotlivci v ČAST, neuvědomujete, že jste odpovědni opravdu i trestněprávně za své jednání a neschováte se za kolektivní hlasování v rámci např. KVS nebo VV.Každý z Vás jako fyzická osoba bude muset svá stanoviska obhajovat v konfrontaci zejména s par. 212 trestního zákona, par. 220 a par. 221 tr. zákona, které jsou na vás velice dobře aplikovatelné!Alespoň se seznámíte s kogentními ustanoveními tr. zákona,kde vaše praxe z vedení ČAST bude zcela irelevantní a neúčinná!O tom, že se rozhodujete podle vlastních zájmů je,bohužel,patrné i z vyjádření naší reprezentantky Renáty Štrbíkové,která přímo píše,proč hlasuje pro Havířovský klub-protože si v něm, mj. za peníze daňových poplatníků,vybraní hráči a funkcionáři zajistili pro sebe a své blízké lepší podmínky!Myslím,že bude hezky vypadat,když takto upřímně budou výše zmínění vysvětlovat i televizi,jak si hezky z dotací vytvořili pro sebe,bez jakýchkoliv předem jasně daných kritérií,lepší tréninkové možnosti!Její vyjádření je typicky subjektivní názor,na základě kterého následně hlasuje a s objektivním přístupem a zejména s následným vyhodnocením využití financí nemá nic společného.Profitujte si pro sebe jak chcete,ale ne z peněz,které vám nepatří!Při pohledu na složení komise vrcholového sportu jsem jesště markantnější příklad podjatosti ve své praxi nezažil!Z 9-ti členů KVS využívá dotací pro havířovský klub plných 5!!!Dámy a pánové,začněte jednat ve prospěch celého čského stolního tenisu a ne pouze ve svůj vlastní prospěch,neboť poslední kapka,kdy pohár nespokojenosti přeteče se již blíží.Vaše "konání" a následné "výsledky" jsou již příliš okaté a nejsou zde již pouze pisálci a přihlížející,ale i konající.Augiášův chlév byl také vyčistěn rychle a razantně.Pro ty,kteří mají raději česká přísloví-tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu,až se ucho utrhne.

vs napsal:
18 Dubna 2012
IP: 212.67.93.*
No tak snad panu Bindačovi asociace odpoví, i když jak, to se už asi nedovíme. Podle mě pan Bindač přeci jen hájí zájem svého klubu a dost pomíjí to, že ty RCM jsou pokusem taky výrazněji hájit zájem národní reprezentace a že to nemá s prahou a havířovem jako kluby moc společného, jen to že tam asi mají nyní nejlepší podmínky pro trénink.
Mě by se třeba víc líbilo, kdyby centrum bylo jen jedno a to ve Vlašimi. Vlašim byla postavena přesně pro tento účel a taky se za komančů k tomu využívala. Tehdy nebyl problém nařídit pravidelná a častá soustředění všech reprezentantů na jednom místě. Např. za Orlowského a spol. tam byla soustředění každý měsíc - sám mi to řekl. Dneska je to tam tak, že se ty podmínky nevyužívají ani z poloviny a je to smutný pohled. Potenciální vynikající podmínky jsou opomenuty a trenér Pěnkava v novém systému je prakticky vyhozen z práce a asi nebude jediný. Takže to taky může skončit ve Vlašimi úplně. Jinak to že budou reprezentanti na dvou místech stále nebude stačit na to, aby se to pohlo dopředu, chce to jedno centrum a svaz by to měl materiálně a smluvně zajistit. Vynaložené prostředky a úsilí by se bohatě vrátilo dvakrát a vícekrát.
Zatím se zase bude brečet nad výsledky repre, to už se dá říct dopředu a u Němců a spol v Evropě naši žádnou hrůzu vzbuzovat nebudou.
Má o tom být pořádná diskuze a ne aby si to někde na "KVS" upekli a bralo se to jako hotová věc. Takovou autoritu a ani úspěchy, které by mohli vykazovat nemaj, i když se musí uznat, že byli zvoleni a jsou tam od toho. Ale jejich rozhodnutí je podle mě chybné.

No kluby co byly centra to asi budou mít teď těžký, spoléhání na dotace na hráče a pod už asi nebude možná. Tak si budou muset nějak poradit sami.

vs napsal:
18 Dubna 2012
IP: 212.67.93.*
to Nespokojený rod. No něco by se stát teda mělo. Náš ping pong by to moc potřeboval. Pevné slovo, autoritu a průhlednost, zájem na podpoře svazové činnosti od fanouškovské obce a vycházení vstříc veřejné diskuzi a taky nějakou vizi. I kdyby to měl někdo převzít bez zvolení konferencí.

jirka napsal:
18 Dubna 2012
IP: 85.160.57.*
Pan Bindač zde hájí pouze svoje zájmy a neštítí se k tomu využít jakékoliv lži. Jestliže p. Bindač nebo rádobi fundovaný rodič "nespokojený lord" ví o nějakém trestním činu svazových funkcionářů, tak ať podá trestní oznámení, to ale nepůjde již anonymně. No na fin. úřad by to ještě anonymně šlo, pak doporučuji tuto cestu. Jinak se jedná pouze o špínu, která se veze na špíně p. Bindače, který už nepíše anonymně, jelikož musel z ulity ven.Doporučuji se podíval na práci a podporu Ostravského klubu, když byl místopředsedou svazu.V jeho éře nebylo zveřejňováno vůbec nic, ale to nikomu nevadilo. V současné době si lze zprávu o hospodaření přečíst na internetu.Ostrava by si měla zamést před vlastním prahem, když byli dotováni řadu let střediskoví trenéři s B licencí (např. Bajger st.), kterí si nebyli schopni licenci A dodělat doposud. Proč jste nekřičeli dřív?Asi proto, že jsme měli Korbela, který přinášel úspěchy pro naši zem a neviděli jste, že za ním ostatní hráči mají přibližně stejnou výkonost jako současná generace.Dnes takového vyjímečného hráče prostě nemáme.

jirka napsal:
18 Dubna 2012
IP: 85.160.57.*
Panu Bindačovi se může stát, že trestní oznámení podá někdo na něj.S pragrafem pro křivé obvynění by mohl pomoci "nespokojený lord".

Nespokojený rod napsal:
18 Dubna 2012
IP: 77.93.216.*
Dobrý večer dámy a pánové!Nejprve bych rád poděkoval Ing.Bindačovi za jeho článek!Konečně někdo přináší konkrétní informace o způsobu "hospodaření" ČAST ve vztahu k výchově talentované mládeže.Pánové a dámy z ČAST si zřejmě stále myslí, že mezi rodiči mladých hráčů a hráček zřejmě není nikdo dostatečně právně fundovaný, aby jejich fungování typu "já na bráchu, brácha na mě" nebyl schopen rozkrýt před těmi,na které již jejich "opíjení rohlíkem" fungovat nebude!Zřejmě bude již opravdu třeba do "diskuze" zapojit místně příslušný finanční úřad v Praze 6,kterému začnou předkládat způsob nakládání se svěřenými státními dotacemi.Zřejmě budou v jejich sídle na Nábř.Kpt.Jaroše 7 mezi často zvanými hosty.Stále si zřejmě, jednotlivci v ČAST, neuvědomujete, že jste odpovědni opravdu i trestněprávně za své jednání a neschováte se za kolektivní hlasování v rámci např. KVS nebo VV.Každý z Vás jako fyzická osoba bude muset svá stanoviska obhajovat v konfrontaci zejména s par. 212 trestního zákona, par. 220 a par. 221 tr. zákona, které jsou na vás velice dobře aplikovatelné!Alespoň se seznámíte s kogentními ustanoveními tr. zákona,kde vaše praxe z vedení ČAST bude zcela irelevantní a neúčinná!O tom, že se rozhodujete podle vlastních zájmů je,bohužel,patrné i z vyjádření naší reprezentantky Renáty Štrbíkové,která přímo píše,proč hlasuje pro Havířovský klub-protože si v něm, mj. za peníze daňových poplatníků,vybraní hráči a funkcionáři zajistili pro sebe a své blízké lepší podmínky!Myslím,že bude hezky vypadat,když takto upřímně budou výše zmínění vysvětlovat i televizi,jak si hezky z dotací vytvořili pro sebe,bez jakýchkoliv předem jasně daných kritérií,lepší tréninkové možnosti!Její vyjádření je typicky subjektivní názor,na základě kterého následně hlasuje a s objektivním přístupem a zejména s následným vyhodnocením využití financí nemá nic společného.Profitujte si pro sebe jak chcete,ale ne z peněz,které vám nepatří!Při pohledu na složení komise vrcholového sportu jsem jesště markantnější příklad podjatosti ve své praxi nezažil!Z 9-ti členů KVS využívá dotací pro havířovský klub plných 5!!!Dámy a pánové,začněte jednat ve prospěch celého čského stolního tenisu a ne pouze ve svůj vlastní prospěch,neboť poslední kapka,kdy pohár nespokojenosti přeteče se již blíží.Vaše "konání" a následné "výsledky" jsou již příliš okaté a nejsou zde již pouze pisálci a přihlížející,ale i konající.Augiášův chlév byl také vyčistěn rychle a razantně.Pro ty,kteří mají raději česká přísloví-tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu,až se ucho utrhne.

PM napsal:
18 Dubna 2012
IP: 62.201.20.*
Když už p.Bindače nesmyslně napadáte za jeho názor - na který má právo a s kterým z 90% souhlasím, tak se aspoň naučte psát česky! Pokud tedy nezdůrazňujete, že to obvYnění bude opravdu tvrdé, výkoNost je malá, že si nezaslouží druhé "N" apod.

Nespokojený rod napsal:
18 Dubna 2012
IP: 77.93.216.*
Nejprve se všem omlouvám,že se mi omylem při uploadu stránky zopakoval můj předchozí příspěvek.A nyní k "jirkovi":Zaprvé je dobré se naučit lépe číst a nezaměňovat "Nespokojený rodič" s "nespokojený lord".Lorde mi nemusí říkat ani mí zaměstnanci,tudíž to nevyžaduji ani od ostatních.Nevím o jaké špíně Ing.Bindače je zde psáno,naopak z jeho strany vidím jasně napsané argumenty,citace z předchozích usnesení Konference ČAST,jasně vypsané částky v Kč,které proudí do SCM a zejména požadavek na výběrová řízení.Mimojiné proto existuje v českém právním řádu zákon o zadávání veřejných zakázek,aby se obdobná situace,která se evidentně děje v českém stolním tenisu neprosazovala i v ostatních sférách.Prostudoval jsem si i jím zmiňované výsledky v práci s mládeží a rovněž mu musím dát za pravdu.Za otevřenost,kterou poprvé od někoho z vedení českého stolního tenisu vidím,milerád panu Ing.Bindačovi nabídnu k dispozici kolegu na jeho právní zastupování bez nároků na honorář,v případě,že např. "lawyer jirka" na něj to trestní oznámení podá.Silně však pochybuji,že při pohledu na jeho pravopis by vůbec věděl,jak se v právní oblasti pohybovat.Tak jen malá lekce z gramatiky:obvinění je s měkkým "i" (ne "obvynění" ), v trestném činu ( ne v "trestním činu" ), v ostravském klubu má být správně malé "o".Neznám jediného koncipienta, příp. studenta právnické fakulty na praxi,který by takto psal.Doporučuji nejprve zvládnout český jazyk pro I. stupeň ZŠ a pak přejít k paragrafům ( ne k "pragrafům" ).Tak jako já nechávám na stolnětenisových odbornících trénink dětí,tak by bylo záhodno nechat právní záležitosti těm,kteří je zvládají.Mohu "jirku" ubezpečit,že určitě vím,že trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení nepodávám anonymně,problémem však je,že toto již není typická civilní, např. občanskoprávní,žaloba,kterou mohu kdykoliv stáhnout zpět.Proto bývá používáno zejména tehdy,když není vidět možnost změny chování protistrany.Ing.Bindač vyzval vedení ČAST jednoznaznačně k zaujetí stanoviska,proto milerád posečkám na jejich vyjádření a protiargumentaci.Zároveň bych Ing.Bindače poprosil o její následné zveřejnění,abychom my,fanoušci stolního tenisu,věděli,jakým směrem se vývoj celé kauzy ubírá.

Nespokojený rod napsal:
18 Dubna 2012
IP: 77.93.216.*
Ještě jsem opomenul konstatovat,že jsem velice nemile překvapen pasivitou a neschopností zaujmout jasný názor mnohých členů Konference ČAST!Jestliže jeden z členů ( Ing.Bindač ) přednese takto závažné téma k řešení a výsledkem je,že 9 ze 41 členů ( téměř 22% ) není ani pro návrh,ani proti návrhu,alébrž se farizejsky zdrží hlasování,tak v tomto orgánu nemají co dělat a na výlety do Prahy ať si jezdí např. jako turisté!Právě kvůli tomuto typu "jednání" se náš stolní tenis začíná propadávat do evropského podprůměru a i ostatní sporty nás postupně v popularitě a zájmu mládeže brzy převálcují.

Alenka v říši d napsal:
18 Dubna 2012
IP: 89.103.47.*
Bravo!Ledy se pohnuly,jak vidím Konečně se možná začínají ozývat nespokojení se situací v českém pinčesu! Vítám i zapojení lidí i z právní sféry Jelikož já jsem zaměřený spíše raději na výsledky a čísla,tak až se večer vrátím, rád nějaké jasné výsledky pošlu!Každopádně peníze pro oddíly pracující s mládeží prozatím jsou,jen jsou stále rozdělovány zcela netransparentně.Vyzývám všechny nespokojené rodiče,kteří mohou pomoci,ať tak učiní.Zejména rodiče s kontakty v médiích!

jirka napsal:
18 Dubna 2012
IP: 85.160.57.*
Tak teď jsem dostal lekci.Za pravopis se omlouvám, je skutečně horší než nespokojeného rodiče. Ikdyž vzhledem k jeho chvástání by také žádné chyby dělat neměl(místo teček na konci věty čárky, překlepy jesště markantnější, atd.)Asi ho hodně popíchlo co jsem napsal, protože to není podle jeho gusta. Chtěl jsem pána upozornit, když má taková vážná podezření, ať to neprezentuje zde anonymně (to je ta špína), nýbrž tam kde má, pak to bude v pořádku.Nikde jsem nenapsal, že budu podávat trestní oznámení,tak nevím co mi to pan "právník" podsouvá.Nemám důvod. Možná by se tento pán mohl stát garantem za pravopis na tomto fóru.Já bych to přivítal, alespoň mi bude pokaždé opravovat chyby.A já naopak slibuji,že se budu snažit v pravopisu zlepšit.

Bajger nejst. napsal:
18 Dubna 2012
IP: 88.81.85.*
Ahoj,jirko.Napřed připomínka-prst by Ti neupad,kdyby jsi před jméno Bajger připsal p. a dále nejsem st.ale nejst. K Tvému fundovanému příspěvku.P.Bindač nevylezl z ulity,nemá proč se schovávat,je to diskusní příspěvěk z konference ČAST.A to,že hájí oprávněné zájmy našeho oddílu je správné.Kdyby to dělalo více lidí,tak by to nedospělo tam,kde to je.A ted´k jednotlivým bodům disk.př. Úvod-existují zápisy z jednání KVS,kdy se jednalo o zřízení RCM.Schůze byla 29.8.2011,zápis zveřejněn 29.2.2012.Opomenutí,záměr-kdo ví.Bod 1-pravda.Bod 2.lehce ověřitelné-stačí se podívat na výsledky posledních 5-6let.Bod 3.nechám si na závěr.Bod4.Existují pouze nezaručené informace o tom,jak budou podpůrná SCM podporována.Vzhledem k tomu,že je půlka dubna a nikdo nic neví oficiálně-přinejmenším podivné.Bod 5.Při výpočtu částky vycházel z předpokladu,že trenéři mají platy podobné jako v našem SCM a to je chyba.Jinde zřejmě mají podstatně více,zřejmě podle výsledků.Bod 6.lehce dokazatelné.Kdo ví,jaké kritéria jsou pro zařazení do RCM?My to nevíme a rozhodovat o tom určitě bude KVS na základě svých znalostí mladých hráčů.Bod 8.Lze o tom diskutovat.Může se stát,že za pár let nebude odkud talenty brát.Mělo by se začít od základu,podporovat oddíly,okresy,kraje k výchově hráčů.Bod 9.Nechceme RCM,chceme jen,aby dotace byly rozdělovány podle výsledků a ne podle toho,jak kdo umí vyprávět o tom,jakse v jejich oddíle dobře trénuje.Zřízení RCM při našem oddíle jsme odmítli již před 4-5 lety,kdy p.Novotná již podnikla nějaké kroky ke zřízení. A k bodu3.Na úvod pravda-žádné výběrové řízení neproběhlo.Poněkud nešťastně je napsána část o výplatní listině-stačilo napsat,že většina členů KVS je svázana s Havířovem.Jirko,Ty považuješ složení a činnost KVS za správné?KVS určuje nominace,jmenuje a odvolává trenéry,hodnotí výsledky,složení SCM,rozděluje peníze a určuje celou řadu dalších nepodstatných věcí.Pardon,omlouvám se,pouze tyto věci navrhuje.Takže rozhodují sami o sobě.Kdo rozhoduje o složení KVS,případně o jejím rozšíření.Nějak mi to nepřipadá správné,ale podobně to funguje v politice,takže je to asi správné. POslední věc-omlouvám se celému stolně-tenisovému hnutí za to že jsem nejen nebyl schopen dodělat si licenci A,ale dokonce jsem ani nezahájil studia.A při tom jsem byl dotován z peněz SCM.Omlouvám se mým bývalým i současným svěřencům,že jsem je vedl pouze s licencí B,a tak získali jen přes 150 medailí na M ČR,M ČSSR MEJ,a přes padesát mistrovských titulů.A omlouvám se i těm,které jsem nevychoval od držení rakety,ale přišli do oddílu z jiných oddílů a získali celou řadu medailí. A na závěr-v přípravce už máme několik talentů,kterým prozatím nevadí má nedostatečná kvalifikace,tak to s nimi ještě zkusím. Stolnímu tenisu zdar,Bajger Zbyněk trenér licence B. A jirko,co tak vylézt z ulity? Nebo jsi z Budějic?

says napsal:
18 Dubna 2012
IP: 85.70.123.*
Pan Bajger nejstarší to napsal v celku pěkně!! nejvíc souhlasím s s tímto názorem:

"Mělo by se začít od základu,podporovat oddíly,okresy,kraje k výchově hráčů."
tady tomuto se nedá co dodat než jen to že má pravdu!!

A to že nemá licenci A? Je podle mně trošku zklamáním. Pokud se ale podívám na trenéry s licencí B,C a třeba i jedinci s licencí D, tak toho pro stolní tenis dokázali nebo dokazují ( tím myslím tyto trenéry ) mnoho. Pokud se podívám na trenéry s licencí"A", tak vesměs to jsou vysloužilí hráči, ale žádnou mládež nevychovávají ( NEMYSLÍM VŠECHNY trenéry s licencí "A" to platí také pro trenéry s licencí "B"..
Závěrem bych to shrnul, tak že i trenéři s menší licencí mají lepší výchovu mládeži než ti s licencí "A"

jirka napsal:
18 Dubna 2012
IP: 85.160.57.*
Pane Bajger nejst.,
výsledky Vám nikdo nebere, ale předpokladem, myslím i podmínkou pro trenéra v SCM je licence A. To, že je někde šlendriján opravdu nenapravíte zde.A z Budějic opravdu nejsem.Toď vše.

lada napsal:
18 Dubna 2012
IP: 83.240.56.*
Moc hezký článek bajgi nejst. taky si myslím,že nezáleží na licenci,ale na tom jak to člověk dělá a když se člověk podívá na výsledky,je to celkem jasné.Vidím,že je ve vedení stále stejný bordel,od nominací po rozdělování penez.Z pohledu nezaujatého člověka to s mládeží dělají v ostravě dobře.Kromě těchto oddílů o kterých se zde debatuje bych ještě vyzdvihl Zlín,kde s mladšíma pracují taky výborně a nevím jak svaz pomáhá jim,ale určitě,vzhledem k výsledkům by si to taky zasloužili.To KVS bych po výsledcích v poslední době zrušil uplně a zvolil jiné lidi.Stejně i když nerad bych rád viděl vyvození odpovědnosti za poslední krachy v repre mužů a to bez ohledu na výmluvy některych reprezentantů,jake maji špatné podmínky..

M. Merker napsal:
18 Dubna 2012
IP: 46.13.190.*
Dobrý den,
Pan Bindač i pan Bajger zde napsali text, se kterým někdo bude a někdo třeba nebude souhlasit. Je to ale text, který má myšlenku, obsahuje fakta, má hlavu a patu. Je vidět, že než ho napsali, tak se nad vším zamysleli. R. Štrbíková na to reaguje tak, že ani neumí napsat "an" Bindač. O kvalitě obsahu se dá taky celkem polemizovat. Tak nevím. Přijde mi to typický pro současný stav. Místo toho, aby lidé z ČAST a všelijakých komisí věřejnost informovali, věcně reagovali na připomínky a nastalé situace (ne nutně tady, třeba na stránkách ČAST), tak dost často (neříkám vždy, třeba A. Gavlas nedávno u jiného článku reagoval sympaticky - jen je škoda, že tak musí činit samotný hráč) spíš reagují osobně a nepředkládají fakta. Nebo mlčí. Pak bych chtěl ještě říci - což třeba nesouvisí ani tak s tímto článkem - že nevím, proč se zde pořád řeší, jestli někdo píše anonymně nebo pod svým jménem. Je asi sympatičtejší, když se podepíšu. Koneckonců článek má pak i větší váhu. Ale internetová diskuzní fóra po celém světě jsou postavená právě na tom, že se píše víceméně anonymně. Je to volba každého a obojí je stejně dobře/špatně. Mějte se fajn.

Kuba z Kuby napsal:
18 Dubna 2012
IP: 83.208.145.*
Mně už delší dobu zdá, že něco tak nějak nehraje, v tom našem pingpongovém vedení. Koncepce se jeví, že je žádná. Hlavně jde, ostatně jako vždy, o koryta. Každý si zde říká svou pravdu. A k tomu pravopisu zde. Obvynění s y může napsat snad jen člověk, co má tak pět tříd. Ten co ho na to upozorní, zase nepoužívá mezerník tam, kde se běžně používá, t.j. po čárce, tečce a tak. A ten co vyžaduje úctu požadavkem, aby se před jeho příjmení psalo p., což je vskutku veselé, tak ten zároveň rovnou tyká... To se nám to tady ale sešlo . No a teď zpátky k věci, dost bylo osobních narážek )

Alenka v říši d napsal:
18 Dubna 2012
IP: 89.103.47.*
Čtenářů tohoto článků přibývá a přibývá

Alenka v říši d napsal:
18 Dubna 2012
IP: 89.103.47.*
Jen těch diskutujících nějak moc ne Nikdo z vedení ČAST neumí psát ? Předpokládám, že číst ano a určitě si to čtete, tak už seberte odvahu a začněte odpovídat na argumenty, které padly v článku Ing. Bindače a následně v komentáři p. Bajgera nejst. ! Nemáte kousku cti v těle, když nezareagujete argumentačně na kritiku do vašich řad ? Kde je "9 statečných", kteří se na té Konferenci ČAST zdrželi hlasování ? Už jste z výletu do Prahy zpátky, tak již možná nějaký vlastní názor máte ! Podělte se s námi o něj nebo se poděláte jinak, když vás někdo vyzve k diskuzi ?

Alenka v říši d napsal:
18 Dubna 2012
IP: 89.103.47.*
Tak "9 statečných" držících se, nevím však čeho nebo koho jsem již vyzval k diskuzi a nyní další Devítka ! V politice máme vládnoucí K-9, v pinecu máme vládnoucí KVS-9 . Tak co se dozvíme od ní ? Zatím se zde v diskuzi objevili 2 její členové, ostatní asi budou ti praví, o kterých vyprávěl legendární film - Sedm statečných ! Nebo, když se jedná o obhajobu jejich rozhodnutí a o diskuzi, tak je to spíše Sedm trpaslíků ? I ten Krteček z pohádky vždy vylezl na světlo boží ! Čekáme, čekáme Nikolasi Endale, Miroslave Cecavo, Andreo Botková, Tomáši Demku, Pavle Špačku, Michale Hájku a Martine Linerte ( Petr Korbel a Renáta Štrbíková již na tomto serveru alespoň začali psát, i od nich očekáváme pokračování ve věcné diskuzi ) !!! Vzpomeňte si všichni na své začátky a kadetský a juniorský věk, vy jste měli kde trénovat, měli jste trenéry, kteří vás ping-pongu naučili, haly fungovaly, světla v nich svítila, že ? A rodiče toho tolik platit nemuseli, viďte ? Koupíte školní autobusy a budete svážet po škole děti do vašich dvou tréninkových center, která jsou podle vás jediná budoucnost českého stolního tenisu ? Kdy jste se naposledy podívali na žebříčky mládeže, ve kterých oddílech hrají naši mladí nejlepší ? Kolik BTM jste v této sezóně osobně navštívili ?

Alenka v říši d napsal:
18 Dubna 2012
IP: 89.103.47.*
Tak se nám náš VV ČAST probudil ze zimního spánku a konečně alespoň částečně reagoval na otázky z tohoto fóra ! Ovšem opět v obdobném duchu jako obvykle, tzn. s obecnými formulacemi typu "VV ČAST ubezpečuje členskou základnu, že koná v nejlepší víře se snahou dlouhodobého prospěchu a rozvoje stolního tenisu v ČR". Jediná konkrétní informace z celého článku je ta, že MŠMT poskytne pro r.2012 částku 5,47 mil. Kč pro talentovanou mládež. Nikde však nepíšete, jak jsou tyto finance rozděleny jednotlivým RCM a SCM a dalším oddílům v regionech, které vychovávají mládež a zejména nepíšete z jakého důvodu mají být SCM krácena. Píšete pouze, že RCM mají zvýšenou finanční podporu. Jelikož píšete, že pravidelně zveřejňujete příjmy a výdaje, tak vám jen připomínám, že za poslední rok jste zveřejnili 22.6.2011 rozpočet ČAST na r.2011, 18.7.2011 účetní závěrku ČAST za r.2010 a naposledy 19.9.2011 rozpočet ČAST k 31.8.2011. Od té doby, tzn. 7 měsíců ani řádka ! Ale všechny nejvíce zajímá ne celkové výdaje za 2 RCM + 3 SCM, ale jednotlivě za každý zvlášť. A to podle položek, které uvádíte již v rozpočtu k 31.8.2011. Pak si každý po prostudování výsledků hráčů z jednotlivých RCM a SCM udělá představu, jak účelně byly tyto peníze využity ! Sice by mělo být toto vaší povinností, ale vzhledem k tomu, že nikdy zcela jednoznačně neuvádíte výsledky a výkonnost jednotlivých hráčů, bude lepší, když si obrázek uděláme sami. Nepodceňoval bych inteligenci fanoušků stolního tenisu, alespoň některých . Zveřejněte přesné rozdělení financí pro RCM Prahu, RCM Havířov, SCM Ostravu, SCM Vlašim a SCM Hodonín, aritmetickým průměrem totiž vychází 1,094 mil. Kč na každé, což zřejmě jistě není pravda. Jelikož VV ČAST doposud informoval se zpožděním v řádech měsíců, mohly by tyto informace poskytnout i jednotlivá RCM a SCM. Ale jsem rád, že jsem se nemýlil, že členové VV ČAST čtou články z tohoto serveru a komentáře k nim

Jirka13 napsal:
19 Dubna 2012
IP: 84.42.134.*
Moc to nechápu. Volá se tu po zveřejňování různých věcí a deklarace, co všichni musí. Proč to vedení udělalo takhle a ne takhle. Vedení se jednou rozhodlo a je to. Podívejte se do stanov, jestli na to mělo nárok. Jestli ne, odvolejte je a dělejte to sami. Jestli ano, máte smůlu. To vedení jste si zvolili a je nutno jeho rozhodnutí respektovat. To rozhodnutí bylo zdůvodněno a žádnou obrpitomost jsem v tom nenašel. Pokud se vám to nelíbí, v příštích volbách to můžete napravit. Zvolte se sami. Jinak to nikam nepůjde a celá ta pingpongová parta bude jen rozhádaná pavlač.

vs napsal:
19 Dubna 2012
IP: 212.27.200.*
Z MŠMT žádný takový peníze nedostanou. To snad tak dalece naivní nejsou. Ať už jdou do háje s tím spoléháním se na dotace. Ty dotace je bič našeho sportu, kvůli nim se nic zdravého v ping pongovém hnutí neurodí.

vs napsal:
19 Dubna 2012
IP: 212.27.200.*
Odvolat je, to by stálo za to. Oni na nás diskutující, kterým se nelíbí, jak to vedou, kašlaj. Jsem pro nějakou schůzi a napsat jim výzvu s termínem. Lidi, který by to dělali líp, jsou. Jinak podle stanov a klasickým způsobem se jen tak nic nezmění.

Pepek napsal:
19 Dubna 2012
IP: 195.113.123.*
Je zajímavé, že solidní mládež se dá vychovávat i mimo SCM (Zlín, Ústí, Sokol HK, Dobré...). Je již téměř pravidlem, že mládežníci z těchto klubů vozí medaile (i tituly) z MČR. Někde bohužel chybí vrcholná soutěž (na východě Čech už jsou 3 kluby - 2x ELM, 1x ELŽ), ale i jinde by si to zasloužili. Systém ELM se 3 hráči to zase letos nedovolí (Tregler v play-off) a tak na to Ústí n.L. možná dojede. Jen aby se místo v soutěži zase nepřenechalo takovým "velkoklubům" jako Olomouc.

vn napsal:
19 Dubna 2012
IP: 93.99.147.*
Nevím pro kterou mládež je tento systém koncipován (myslím tím věkovou kategorii). Je jasné, že v současné době je shánění peněz velký problém a tímto svaz vytrhl trn z paty klubu v Praze a Havířově. Vůbec bych to ale nesváděl na mládež. Děti v příštím týdnu dělají přijímací zkoušky a nikdo ze svazu zatím nejednal s rodiči o přechodu do střediska. Jak svaz pak hodlá zajistit školní vzdělání? Má zajistěna místa ve školách v Praze a Havířově? Myslím, že ne. Jestli šlo hlavně o peníze na repre od 18.let výše, tak bych tento systém pochopil. Ale pak svaz hází přes palubu žákovské kategorie. Peníze použije pro pár vybraných hráčů a ostatní nechá na klubech.

Pavel Steffek napsal:
19 Dubna 2012
IP: 80.140.229.*
Reprezentační centra ANO!

Přátelé stolního tenisu.
Dovolte mi,abych i já zde vyjádřil několik svých zkušeností.V letech 1993 až 2003 jsem působil jako reprezentační trenér mládeže,vedl jsem střídavě kategorie kadetů a juniorů.Na základě svých zkušeností, už v té době jsem se vyjadřoval o potřebnosti zřídit vyloženě reprezentační centra mládeže.Myslím si ,že dodnes českému pinku chybí péče o mimořádné talenty a to především v období po skončení juniorského věku (18 let).Jde hlavně o talenty mezinárodně úspěšné,medailisty z MEJ,případně z MSJ.Dnešní generace funkcionářů ČAST - p.Endal,p.Špaček k tomuto názoru dospěla po letech taky.Bohužel,jsou silně napojeni na své kluby a veřejnost těžko přijme,že centra jsou zrovna v jejich klubech.Každý vidí,že toky peněz pomůžou i mimo jiné těmto klubům(třeba úhrada části nájmů,energií..).Myslím si ,že není důležité kde repre-centra jsou,ale hlavně aby byla,aby tam pracovali nejlepší trenéři a hlavně, aby tam byli k dispozici hráči-reprezentanti na základě dlouhodobých smluv s ČAST,s chutí reprezentovat a komplexně na sobě pracovat.Jedině takto celý projekt může být úspěšný.
Jen pro doplnění:Nějak jsem při zřizování repre-center,nevím možná se pletu,nepostřehl zadání výběrových řízení na pozice trenérů.V návrhu kádrového zabezpečení jsou trenéři,kteří nemají žádnou přímou zodpovědnost za jakoukoliv reprezentační složku.Třeba od sezóny 2012/2013 to bude jinak .
Přeji hodně zdaru českému stolnímu tenisu!

vn napsal:
19 Dubna 2012
IP: 93.99.147.*
Tuto tezi bych byl schopen přijmout za svou. Pak ale nevím na co vznikají repre centra dvě? Hráčů na jejich naplnění tolik není. Myslím, že nejprve měl být projekt připraven, vybráni vhodní trenéři a pak spuštěn. Bez zajištění hráčů ( kritéria pro umístění do střediska ) to spíš vypadá jako malá domů.

vs napsal:
19 Dubna 2012
IP: 212.27.200.*
to vn: souhlas.

says napsal:
19 Dubna 2012
IP: 85.70.123.*
Pokud chcete zřizovat Repre centra! Tak se snažte pomoc také jinak než dávání peněz do RCM. Jak zde řekl p. Bajger nejstarší od malých oddílů, jinak pak se stane, že tady bude jenom asi tak 6-7 klubů, které budou vychovávat mládež!!

Pavel Řežábek napsal:
19 Dubna 2012
IP: 194.228.150.*
Myslím, že celý problém je jinde. Jak napsal pan Šteffek, chybí mu vypsání výběrového řízení na trenéra centra. A o totéž jde i v případě centra samotného. Ať to centrum je třeba jen jedno, nebo ať jsou dvě, ale mělo být vypsáno jasné výběrové řízení. Každý ze zájemců se přihlásí, vypracuje podklady a nejlepší ať vyhraje. I kdyby to měly být SK Kotěhůlky. Myslím, že o to šlo i panu Bindačovi.
Chybu vidím právě v tom, že VV ČAST (jak nakonec sám píše) rozhodl o umístění center do Prahy a Havířova. Ale na základě čeho? Několikaměsíční diskuze (viz zdůvodnění) není kritérium!
A přihlášky do výběrového řízení by měli hodnotit lidé, kteří nejsou s přihlášenými středisky nijak spjatí (pan Špaček, pan Endal).
Myslím, že po takovém transparentním výběrovém řízení by ubyla podezření, že je to jen taková "malá domů".

SP napsal:
19 Dubna 2012
IP: 78.108.152.*
Nejsem tak úplně fundovaný člověk co se týká celého fungování ČAST, ale myslím že každému kdo použije selský rozum musí být jasné, že koncept zde není dle mého žádný.
Podle mě zde vůbec nejde o to kde reprezentační centra v republice budou, ale hlavně o rozdělení zbytku dotací ? protože pro některé kluby se může jednat o existenční peníze, které jim nyní budou sebrány. Je sice možné, že krátkodobě tato reprezentační centra budou mít úspěch a naši mladí jako například Bajger nebo Adámková budou vozit medaile...ale k čemu to je, když ostatní kluby budou bez peněz (v lepším případě seženou alespoň na základní provoz sponzory, v tom horším zaniknou) a tím pádem žádná mládež jinde vychovávána nebude?! Tzn. třeba za deset let bude sice pěkné, že máme dvě reprezentační centra s astronomickými dotacemi a dobrými výkony, ale když nebudeme mít koho v těch centrech vychovávat, protože ostatní kluby možná díky špatnému rozdělování dotací zaniknou, tak nám budou absolutně k ničemu!! Podle mě je toto rozhodnutí ČAST velice krátkozraké a bez jakéhokoliv konceptu do budoucna!! Protože jak už tady pan Bajger psal, je důležité začít od základů.

magor napsal:
19 Dubna 2012
IP: 77.93.216.*
Pochybuji, že se najde dostatek pěněz, pro všechny kluby, tak aby zajistily výchovu mládeže.Souhlasím s jedním repre centrem, které nebude napojeno na žádný klub.Jsem schopen nabídnout můj elán, ale to chce nezaujaté magory, kteří budou makat zdarma a bez prospěchu svého a ve prospěch budoucí repre.

vs napsal:
19 Dubna 2012
IP: 212.27.200.*
to SP: Naprostý souhlas. Jedno centrum a to by mělo žít z podpory nadšenců (jak výše uvedeno magorů), sponzorů, kteří se najdou, když se nad tím ti nahoře, kteří to mají organizovat, zamyslí a budou je hledat. A jestli neví, tak ať vypíšou konkurz na lidi, kteří to zvládnou.A ti magoři by se také jistě našli.
Případné dotace rozdělit podle jiného klíče a to po diskuzi se všemi zainteresovanými kluby (např. nejen těmi, co jsou v APK, nebo centry a pod. - jak je tomu nyní).

Marek Klásek,tr napsal:
19 Dubna 2012
IP: 93.91.240.*
Zdravím všechny příznivce st.tenisu.
Pokusím se na celou situaci podívat nezaujatě a bez emocí. Jak všichni dobře ví,peněz je čím dál méně. Dotace se neustále snižují a sehnat sponzora pro klub je už úkol hodný pro Copperfielda nebo Houdiniho.
Během minulých let zanikly kluby s dlouholetou tradicí a s nimi i herny na Ostravsku (Vítkovice,Baník Ostrava,Hutní Montáže Ostrava,Frýdek Místek). NH Ostrava je poslední větší klub. Dojíždějí k nám na tréninky rodiče s dětmi nejen z Ostravy,ale i z blízkého a vzdálenějšího okolí (Děhylov,Orlová,Frýdlant,Zlín!,atd). O něčem to snad svědčí. Dále zde trénují kvalitní hráči hrající v zahraničí (J.Kleprlík,T.Sadílek,R.Mrkvička,M.Čihák,F.Krčil,M.Bindač,atd.) Také hráči z okolních klubů využívají naši hernu.
Já sám hraji více než 30 let,pingpong je celý můj život. Nechtěl bych,aby tento tradiční a poslední ostravský oddíl zanikl jen z důvodů krácení dotací.
Důležitost ostatních center nesnižuji,naopak vítám konkurenci (z té vzniká kvalita). Jsem přesvědčen,že naše centrum kvalitní hráče připravuje a vychovává další generaci stolních tenistů.

Miroslav Bindač napsal:
19 Dubna 2012
IP: 78.102.250.*
Chtěl bych reagovat na vyjádření ČAST.Napřed ale zdůvodním, proč se prezidium klubu TJ Mittal rozhodlo vůbec tento příspěvek zveřejnit.Na konferenci nikdo konktrétně na žádný z bodů našich připomínek neodpověděl. Hodnocení opodstatnění významu RCM jednou větou považovalo vedení konference za dostatečné a moje osobní přátelská setkání se Zbyňkem Špačkem byla brána jako jednání o SCM. V usnesení loňské konference ale jasně stojí, že provozovatelé SCM budou přizváni k projednávání tohoto hodnocení.Zde bylo jistě myšleno, že se všichni sejdou u kulatého stolu a budou jednat.My jsme ale nikdy na žádné jednání přizváni nebyli a mé schůzky se Zbyňkem byly čistě osobního charakteru a na můj popud.Splněno tak z usnesení loňské konference nebylo nic, takže hlasování mělo být pouhou formalitou. Nebylo a pokud bychom tento příspěvek nezveřejnili, nikdo by se jím již nikdy nezabýval. Ostatně ČAST se jím nezabývá ani nyní. Na oficiálních stránkách vydalo prohlášení, které je plné frází a žádných odpovědí. A končí prohlášením : "věřte, že konáme v nejlepší víře". Tak končilo každé mé jednání o tomto problému a nikdo nechtěl slyšet, kolik problémů tato kritéria přinesou. A taky končilo větou, že tak to funguje ve Francii a v Německu. Souhlasím, ale tato RCM v Německu a Francii mají 20-násobně větší rozpočty a pod nimi funguje 10 SCM v každém státě- jako Bayern, Berlin, Baden-Würtenberg atd., a i tato SCM mají ještě několikanásobně větší rozpočet než my dohromady. Nikdo v těchto státech ale tato SCM nechce likvidovat, protože je nutně potřebuje. Náš stát má méně financí, ale přesto musí fungovat všechny složky systému a ne jen RCM. Takže odpovídám: Věřte, že i my Vám to vytýkáme v dobré víře a chceme pro reprezentaci jen to nejlepší. Vámi vymyšlený systém je ale bohužel v tomto stavu nefunkční. Co získáte tím, že si tato podpůrná SCM zlikvidujete? Budete v těch svých supercentrech vychovávat přípravku, středně dobrou mládež i reprezentanty? A zároveň tam budete mít RCM mužů?Jak to chcete kapacitně zvládnout?Máte tady kluby, které Vám každoročně dodávají mládežnické reprezentanty a Vy si jich vůbec nevážíte. Je to stejné, jako kdybyste měli slepičku, která Vám snáší zlatá vajíčka a Vy byste jí nedali zrní.Výchova mládeže je to nejméně lukrativní. Pokud nedostaneme část dotací, pak se budeme nuceni začít chovat tržně a halu více pronajímat veřejnosti, organizovat turnaje pro firmy, zpřístupnit ji netalentovaným hráčům, kteří pro repre nikdy nebudou přínosem, ale zato budou ochotni za svůj sport dobře zaplatit. Odnesou to nejvíce právě talentované děti. Poprvé jsem se také dočetl, že místo 4,2 mil Kč dostane svaz 5,47 mil Kč. Dalo by se očekávat, že by bylo možné stávajícím SCM spíše přilepšit a ne je obrat o 1,2 mil Kč. A opět se ptám-kam půjde teď již 2,5 mil Kč navíc? My jsme dali dohromady mnoho bodů, proč si myslíme, že systém je nastaven špatně. Vy jste zatím nedali na papír ani jeden, proč by systém fungovat měl. Nejsou seznamy hráčů, kteří připadají v úvahu pro RCM, nebavíte se o trenérech, nejednáte s hráči, rodiči ani s kluby. Přitom celý tento projekt může fungovat jen tehdy, pokud všechny tyto složky budou úzce spolupracovat. Zatím se ale cítí být zneužity a podvedeny. A to není dobrý základ pro spolupráci. Znovu Vás proto vyzýváme-pojďte si sednou ke kulatému stolu a pojďte jednat o tom, jak celý systém nastavit tak, aby fungoval.Bindač. P.S. Bavil jsem se s Renatou Štrbíkovou i Tomášem Demkem. Omlouvám se jim, že jsem uvedl, že jsou na výplatní pásce Nikolase Endala. Samozřejmě jsem to nemyslel doslova. Jsou placeni z ČAST a jelikož Nikolase beru jako šéfa vrcholového sportu, tak jsem to takto napsal. Nebylo to úmyslné, ale zřejmě to tak mohlo vyznít ...

pozorovatel napsal:
19 Dubna 2012
IP: 88.102.157.*
Mě spíš zajímá něco jiného už to tu taky padlo . Nechme teď zpět hráče a trenéry . (ti můžou dojet kamkoliv ) , ale centru má vzniknout hlavně tam kde je i super prostředí a to je kde v Havířově (herna no nic moc) regenerace? stravování a nemluvě o prostředí kolem haly tam bych se dítě bál dát a Praha? bude dítě ve věku 12 až 15 let například .) dojíždět po Praze . Ani jedno centrum podle mě není absolutně vhodné jako RCM , ale to je jen můj názor ...

pozorovatel2 napsal:
19 Dubna 2012
IP: 78.102.250.*
Herna v Havířově jde, ale už nic jiného. Co teprve herna v Praze na Kotlářce ze sprchami s minulého století...V tom chlívě se to můžou naučit jen začátečníci a hobby hráči.Povedená centra ...

Martin napsal:
20 Dubna 2012
IP: 89.29.13.*
Členové VV ČAST,když jsem si přečetl Vaši odpovědˇ na reakci Mittalu Ostrava,tak jsem očekával něco konkrétního a ne tyto komunistické žvásty.Ovšem nejvíc jsem se pobavil touto větou."VV ČAST ubezpečuje členskou základnu, že koná v nejlepší víře se snahou dlouhodobého prospěchu a rozvoje stolního tenisu v ČR"ánové vy si hrabete peníze do vlastní kapsy a ne,že to děláte ve prospěch st.tenisu!!Jsem jen nezávislý člověk,někdy si zajedu podívat na MČR,někdy zase na extraligu,ale vím určitě jedno ze všech článků a vyjádření,co jsem si přečetl.VV ČAST by měl okamžitě zrušit rozhodnutí o RCM,VV ČAST by měl svolat schůzku všech zainteresovaných stran,včetně Hodonína a Vlašimi ( mimochodem stále čekám tady na jejich reakci ) a vypsat výběrové řízení na střediska.Toto by byl krok ve prospěch st.tenisu!!Možná,že se VV bojí,nebotˇ podle článků co jsem četl,podle rozhovorů s mými známými, má asi Ostrava nejlepší zázemí v republice ( herna,ubytování,regenerace,školy ),má nejlepší skupinu mladých hráčů ( reprezentantů ) v republice a to by mohl být problém pro p.Špačka a p.Endala,protože by přišli o "své" peníze.Toto je absolutní střet zájmů!!

says napsal:
20 Dubna 2012
IP: 85.70.123.*
Když jsem u těch trenérů tak celkem často vidím že trenéři z těch Velkých klubů se téměř nikdy ani třeba nebaví s trenéry malých klubů! I pokud je ten hráč z malého klubu tak prostě nikdo nic neřekne a téměř všichni trenéři si hledí toho svého!
Tak udělejte RCM někde jinde než tam kde je určitě to nikomu vadit nebude, dělali by to opravdu ti "magoři" zadarmo a pro budoucí repre!! Jinak se fakt stane, že talentové děti budou hrát jen pro zábavu a děti bohatých vůbec na to mít nebudou a budou v RCM!! Toto je do nebe volající nemyslíte??

pozorovatel napsal:
20 Dubna 2012
IP: 88.102.177.*
jj to je pravda jsou pro ně póvl maximálně někoho pomluvit jak to dělá blbě to jde všem nejlíp jinak ta komunikace je šílená bohužel ale jak rádi pak přetáhnout děti do těch svých velkocenter i když sami žádné nevychovají .( nebo jakou mládež má Havířov nebo Praha ? ale třeba se pletu nemám takový přehled ...

magor napsal:
20 Dubna 2012
IP: 77.93.216.*
Máš says pravdu a děsím se toho.Investuji do dětí hodně,ale kdyby nebyly na špici žebříčku tak bych to tak nepřeháněl.Peníze mají přicházet tam kde klub chce pracovat s dětmi a má výsledky, ale účelově.Ne každý rodič od budoucího Panského nebo Marušky Hrachové nemá dostatek pěněz na financování sportovních potřeb dětí.Proto rozdělení již tak malého množství pěněz by mělo být promyšlené.Ne každý klub má bahaté sponzory nebo rodiče, kteří jsou schopni přispět na kvalitní sportovní potřeby (trenér,materiál,doprava a pod.)

Vláďa napsal:
20 Dubna 2012
IP: 90.182.212.*
Většina příspěvků se točí okolo státní dotace. P. Bindač nejstrší se zmínil o podpoře krajů a okresů. Ta se teď úplně likviduje. Evidenční a registrační poplatky budou zasílány na účty podle A mužstev každého oddílu. Pokud hraje ligu, tak jdou tyto platby na účet republikového svazu. O přerozdělení zpět jsem nic neslyšel. Z čeho tedy budou hrazeny regionální akce, když v regionu není žádný klub, který by hrál pouze okresní soutěž? Kdo bude platit okresní a krajské turnaje mládeže? Dříve se poplatku vraceli zpět až k jednotlivým regionům, kam půjdou dnes? Talentované děti z jiných krajů nemají nárok. Buď budou rodiče dovážet děti nebo si mohou hrát třeba floorball, který je na každé škole.

realista napsal:
20 Dubna 2012
IP: 82.209.47.*
Jen malá technická poznámka pro pozorovatele. Napřed si určitě ten přehled o mládeži, kterou vychoval např.Havířov udělej.Možná pak budeš mile překvapen a nebudeš se plést do věcí,kde jsi totálně mimo mísu.

pozorovatel napsal:
20 Dubna 2012
IP: 88.102.157.*
pro realistu : no nevím jestli jsem mimo mísu do ničeho se nepletu jen slušně pokládám dotazy. Za další chceš mi říct , že v Havířově je super prostředí pro vytvoření RCM s veškerým zabezpečením? a za další neřekl jsem , že nikdy nikoho nevychoval , ale že třeba teď v mládeži je spousta klubů , které pracují o hodně lépe než Havířov a další zmínil sem i Prahu ..takži si to příště pořádně přečti

realista napsal:
20 Dubna 2012
IP: 82.209.47.*
Asi to s tím prostředím a zázemím není tak špatné,když jako jediný klub v republice měl na nedávném MČR družstev v Ostravě jako jediný klub zástupce ve všech kategoriích /abys měl přehled a byl v míse, tak se jedná o kadety a juniory/ a v kategoriích juniorů a juniorek získali Havířované stříbrné medaile.

pozoroval napsal:
20 Dubna 2012
IP: 88.102.157.*
jestli myslíš že prostředí je vyhovují pro zřízení RCM dobře já si teda prostředí pro vrcholový sport včetně ubytování zajištění školy , stravování , pedagogický dozor představuju úplně jinak .) , ale jsi Z těžkého havířovského jádra tak tě asi nepřesvědčím a ještě nemluvím s střediskových hráčích , ale o mládeži co ještě nestáhli ale vychovali teď a jak koukám na žebříčky , v nejmladších nic v mladších 2 kluci no dobře teda )ve starších taky nic tak tu nemel prosím .Stáhnout hráče umí každý , když bude mít prachy a u Kotlářky vidím dva starší žáky ) tak mě neurážej jak sem mimo mísu jen jestli nejsi trošku ty .))

pozorovatel napsal:
20 Dubna 2012
IP: 88.102.157.*
a ještě vůbec neberu Havířovu ani Praze super sparing kvalitní trenéry ba naopak , jen poukazuji na prostředí , kde by mělo být RCM jak jsem již psal sparingové i trenéři můžou dorazit i jinam stejně tak jako můžou dorazit hráči do středisek po celé republice .))

vn napsal:
20 Dubna 2012
IP: 93.99.147.*
Spíše než počet družstev na MČR by měla být diskuze směrována k tomu jak byla vybrána RCM a kdo v nich bude trénovat. Výběr byl proveden rozdělením těch kdo to mohli ovlivnit ( to je asi jasné ). Nějak mi však uniká kdo tam vlastně bude trénovat. Když jsem použil loňskou metodiku (žádná jiná na konci sezóny není?? - možná se čeká až jak to dopadne aby se upravili podmínky?? ). Tak mi vychází že do SCM by se dostali dorostenci (2xPraha, 2xÚstí, 3xHradec Králové, 1xOstrava, 1xBrno, 2xZlín) a dorostenky (1xFrýdlant, 1xLinz, 1xPraha, 1xVlašim, 2xHodonín, 1xHradec Králové, 2xHavířov) ze starších jsem pak vzal jen jeden ročník přibyli by tam starší žáci (1xOstrava, 3xPraha, 1xŽďár, 1xZlín, 1xLiberec) a starší žákyně (1xHodonín, 2xDubňany, 1xZlín a 1xVlašim).
To už jsme u ročníku narození 1998 ( nevím kolik rodičů tyto děti dá pryč z domu do Havířova či Prahy.
Je vidět, že chlapců spadá spádově skutečně nejvíce do Prahy. U dívek je to ale jednoznačně Hodonín. Dalším problémem je to, že nikdo ze svazu zatím nejednal s rodiči (vím to - nikdo se mnou nejednal). Holky dělají přijímací zkoušky a vůbec nemám představu co bude dál. Do týdne mají odevzdat zápisový lístek na školu. Možná to středisko je myšleno pro starší reprezentanty. Pak by to ale nemělo být reprezentační centrum mládeže. Jak to bude vypadat v SCM taky není jasné. No nevím jak dobře je tento projekt připraven???

funes napsal:
20 Dubna 2012
IP: 89.24.208.*
svaz funguje už dvacet let katastrofalne,je to ostatne videt na vysledcich!!!hruza!!!da se rict,ze nefunguje vubec,je to jako za bolsevika!!!nikomu nejde o sport jenom si urvat rychle co jde,je to ale jasny,kdyz tam budou lumpove jako Endal to je vzacny pripad pokracovatelu bolseviku tak to bude horsi a horsi!!!!

Bajger nejst. napsal:
20 Dubna 2012
IP: 88.81.85.*
Zdravím všechny příznivce st.tenisu.Diskuse se nám pěkně rozběhla,došlo i na češtinu.Zkusím rekapitulovat.Mysleli jsme,že bude dodrženo usnesení lońské konfernce,že bude návrh projednán minimálně se všemi SCM.KVS a později VV usoudil,že toto není nutné.Zastávám názor,že se mělo diskutovat nejen o tom.zda jedno nebo dvě RCM,ale i o tom,jestli v současných podmínkách vůbec RCM zřizovat.Naše vedení zvolilo nejjednodušší řešení,velmi krátkozraké a doufá,že se z toho mála talentovaných hráčů podaří někoho vychovat.Ale ještě koncem dubna se neví,jak budou RCM vypadat.Z diskuse o RCM by určitě vyplynuly nějaké návrhy,zabývat se poklesem výkonnosti naší mládeže všeobecně,jak zvýšit výkonnost ve všech krajích,prostě zvolit nějakou dlouhodobou koncepci,která postupně bude tyto problémy řešit.Těch návrhů mohla být celá řada-např.Zřídit krajská centra,kde se budou třeba jednou týdně talenti z celého kraje scházet na tréninky,včetně svých trenérů.Tréninky povede určený trenér,který zároveń probere s jednotlivými trenéry,co mají zlepšit,co odstranit.Už slyším-nejde to,nejsou peníze.V první fázi,třěba už od příští sezony by to šlo nařídit SCM,včetně vedení tréninků střediskovými trenéry.Pokryje se tak alespoń několik krajů a pokud bude zájem i v ostatních krajích,je zde dost času rozpracovat dále tento návrh.Je to pouze jeden návrh,můžou být i lepší.Ale tyto návrhy musí někdo projednat,vítězný návrh organizačně a finančně zajistit a to je spousta dlouhodobé práce.Daleko jednodušší je rozdělit peníze bez jakýchkoliv kriterií do dvou RCM-a po nás potopa. V našem oddíle již několik sezon toto probíhá,umožńujeme ,za symbolický poplatek,který nepokryje ani režijní náklady na hernu,trénovat i vícekrát týdně mladým hráčům z jiných oddílů(včetně trenérů) z celého MS kraje.Viz příspěvek Marka Kláska.Peníze,které dostaneme na provoz herny z SCM,pokryjí 18 procent z částky,kterou potřebujeme na celoroční provoz naší herny.Tyto peníze jsme schopni sehnat jinak-viz 2.přísp.M.Bindače,ale doplatí na to mládež. A ještě pár poznámek.1.Jak se projednávalo zřízení RCM ve VV a KVS-zápis z VV 9.1.2012-zpracovat kocepční záměr.Náhle se ,po půl roce objeví zápis z KVS z 29.8.2011.Další zápis z VV 10.3.2012-dopracovat koncepci.18.3.2012-VV vzal na vědomí zprávu k řešení organizace SCM. 4.4.2012-VV schválil definitivní podobu struktury RCM a SCM.Jakou podobu,to se dosud nikdo nedověděl.Dokonce ani ve stanovisku VV ČAST k disk,přízpěvku p.Bindače se o tom nedovíme nic.Ze stanoviska VV se nedovíme vlastně vůbec nic-kromě pár polopravd,pár frází a pár údajů,které si může každý najít. Byla ta jednání fér?Viz data jednotlivých jednání. 2.Za předpokladu,že RCM bude pro juniory a postjuniory-když vezmeme prvních deset hráčů z každé kategorie,tak část se již připravovala v RCM.Další skupina 6-8 hráčů neměla dlouhodobě zájem se připravovat ani v SCM(hráči Zlína,Brna,Hr.Králové,Ústí n.Labem)A zůstává opravdu jen pár hráčů,kteří se připravují v SCM,nebo v oddíle.Co z toho vychází?Pokud se těch pár hráčů(4-6)rozhodne připravovat se v RCM(a to nevíme,protože nikdo nejednal ani s nimi,ani s oddíly ani s rodiči),tak kvůli 4-6 hráčům se zvýší dotace RCM o cca 2 miliony Kč.A starší žactvo utře nos. 3.Jestli VV stačí jedna věta k prokázání funkčnosti RCM,jako vyhodnocení celého roku činnosti (díky tréninkům v RCM se zvýšila výkonnost 5 mladých hráčů),tak očekávám podobné jednovětné vyjádření k RCM dospělých.Např.Tréninky v RCM dospělých se neosvědčily-viz.výsledky reprezentace v letošní sezoně-řešit jiným způsobem.Sám uznávám,že takové hodnocení by byla blbost,ale u mládeže to stačilo. A na závěr:Kriticky jsem se vyjadřoval ke spoustě dalších věcí a navrhoval jsem i nějaká řešení(BTM,soustředění před MEJ,zařazování hráčů do SCM a další)a odezva byla taková,že jsem odpůrce soustředění,BTM,SCM a dalších věcí.A náš oddíl se hodnotí podle toho,co o něm povídají někteří"zasvěcení".A výsledky máme proto,že máme štěstí na talenty. Omlouvám se,to už do této diskuse nepatří. Zdraví Bajgi nejstarší

says napsal:
20 Dubna 2012
IP: 85.70.123.*
Plně teda souhlasím s pozorovatelem... Když se podívám na republikový žebříček nejmladších tak tam nikdo není. a V mladších akorát Mikolašík, Gorecký jinak nic. A ten projekt... Hledáme budoucí Olympioniky tak ten nechám na každém z nás na zamyšlení jestli to má nějaký přínos tak určitě, ale výběr hráčů kteří tam jsou a kteří ne je dost divný!!

Pan Bajger nejstarší má opět moji podporu, jenom si myslím že zřizovat krajská centra?? už vidím trenéry jak jedou poslouchat někoho kdo "jima" narušuje svůj systém a ti trenéři to děla zadarmo ... tak to tady moc fungovat nebude..

RCM bych zřídil pod nějakým "magorem" , který by to dělal zadarmo a ne do vlastní kapsy!! Kdo by byl ochotný klidně poslouchat jiné trenéry!! Tak pro 6-8 hráčů!! A výsledky by se jistě nějaké dostavili? A nemuselo by to být nějaké středisko v Havířově, Praze, Ostravě Hradci, Když by se zabezpečili fakt dobře podmínky tak ať to je třeba v sokolovně Slavoj Houslice!! Co myslíte? hm.. i peníze by se ušetřili..

Milan Šimáček napsal:
21 Dubna 2012
IP: 82.208.57.*
Přečetl jsem si diskusi jen zběžně, ale dovolím si pár poznámek:
1. Souhlasím, že vypadá podivně, když RC jsou tam, kde působí dva nejvlivnější členové ČAST
2. Najisto si to Zbyněk Špaček i N. Endal uvědomovali předem a najisto tak předložili podle svého nejlepší možné transparentní vysvětlení, proč bylo rozhodnuto takto a ne jinak.
3. Jestli tomu dobře rozumím, nikdo nezpochybňuje Prahu, ale Havířov.
3. Neznám složení orgánu, který o dotacích rozhodoval, ale způsobuje-li to takové emoce, asi by nebylo od věci zveřejnit, jaké komparativní výhody pro Havířov rozhodly.
4. Aniž bych se v problematice hlouběji orientoval, já bych pro rozhodnutí požadoval porovnat tyto faktory:
- dlouhodobá minulá ekonomická stabilita subjektu a perspektiva financování (tzn. je-li subjekt odkázán na zdroje od ČAST; pokud ne, tak je samozřejmě perspektivnější.
z toho vyplývá
- struktura jeho financování (podíly: veřejné rozpočty vs. soukromé zdroje; u přímých a zprostředkovaných zdrojů od daňových poplatníků potom jejich rozdělení na municipální zdroje, vlastními silami získané dotace a granty, dotace ČAST.)
- sportovně-technické faktory: počet kvalifikovaných trenérů v místě, herní infrastruktura.

Vzhledem k rozjistřené diskusi o rozhodnutí bych následně tyto argumenty nařídil zveřejnit.

Omlouvám se za laický názor,
zdravím

Milan Šimáček

Džordž napsal:
22 Dubna 2012
IP: 78.45.9.*
Po přečtení této diskuze se mi jen potvrdilo to, co je v téhle zemi všeobecně známo, stolní tenis nevyjímaje. A to, že kde se objeví hramádka peněz, tam se objeví hromada zlodějů! A to, co bude po nich, to už je nezajímá... A ti, které to zajímá, nemají vůbec žádnou možnost to změnit...

Martin napsal:
24 Dubna 2012
IP: 89.29.13.*
Absoulutně souhlasím s Džordžem.Pane Bindači,ozval se Vám někdo ze svazu a začal s vámi někdo jednat nebo jsou uražení,že si jejich chování někdo nenechal líbit?

Pavel Steffek napsal:
24 Dubna 2012
IP: 84.166.48.*
Reprezentační centra ANO

Vážení přátelé pinku (i Ti anonymové ? ).

Když už jsem zde naznačil A ? tedy souhlas se zřízením reprezentačních center,myslím si ,že by mohl ještě vyslovit B,proč si to myslím.
Nebudu řešit, kde by centra měla být.To je hodně otázka politická a ekonomická pro funkcionáře svazu.Rád bych zde prezentoval názor dlouholetého trenéra a vlastní zkušenosti.
U mládežnické reprezentace ČR jsem skončil (respektive byl jsem ukončen) k 31.12.2003 po jedenáctiletém působení.Za tuto dobu jsem poznával výkonnostní růst celé řady mládežnických reprezentantů,ať už v kategorii kadetů nebo juniorů.
Jmenovitě Glásl O.,Bugaj P.,Pavelka T.,Marek D.,Vožický B.,Šimončík J.,Kadlček M.,Konečný T.,Gavlas A.,Kleprlík J.,Urbánek J.,Žiga ?Jančařík L. a dalších.Za tuto dlouhou dobu jsme získali řadu medailí,ať už v soutěži družstev ,nebo v párových soutěžích i v soutěžích jednotlivců.Na svém posledním MEJ 2003 jsme v Lublani získali v družstvech bronz,T.Konečný se stal juniorským ME v deblu (s Francouzem Bobillierem) a postoupili jsme na první MS juniorů,které se konalo v Santiagu de Chile.Z tohoto mistrovství jsme přivezli 5. místo jako nejlépe umístěný tým z Evropy.Ve skupině o 5-8 umístění jsme porazili Portugalsko 3:1 a Německo 3:0.V sestavách soupeřů byli:Apolonia,Freitas,Mendes,
Suss,Baum,Rosner a Ovtcharov.
Shodou okolností jsem před 14 dny měl možnost shlédnout olympijskou evropskou kvalifikaci v Lucemburku.V akci jsem viděl jména Freitas,Apolonia,Zwickl,Gardos,Jevtovic,Pattantyus,Pete,Cioti,Gacina ?. s těmito a dalšími borci jsme se v průběhu let potkávali a měřili.Naši sestavu známe,startoval i Josef Šimončík,který končil kategorii juniorů v roce 1998 a do základu reprezentačního družstva dospělých se prosadil zhruba před 3-4 lety (omlouvám se,jestli se pletu v tomto údaji),tedy někdy v roce 2009.Ptám se?Opravdu to musí trvat 10-11 let po skončení mládežnické kategorie (pokud vydrží u sportu),než nám borec doroste k dospělé reprezentaci?
Proč jsme byli tenkrát úspěšní?Jako reprezentační trenér jsem měl přímou možnost dlouhodobě a celoročně pracovat s těmito hráči.Byli jsme s většinou hráčů celoročně v klubech (Frýdek Místek,Mokré Lazce),měli jsme společná reprezentační soustředění (minimálně 1 týden v měsíci) a před Evropou jsme byli společně od června do konání akce.O této možnosti spolupráce by určitě mohli pohovořit trenéři (namátkou) v tandemu pracující Koutný K. ?Širuček,Špaček P. ? Tregler,Nedoma P. ? úspěšné juniorky z těchto let a další.
Je mi docela smutno, když se podívám na světový žebříček a umístění hráčů Německa (výše uvedených a nejen jich) a našich.
Jako trenér jsem se naučil jednu věc: Základ všeho co hráči umí je trénink!Nikdo se mistrem nenarodil,nebo že by se ráno probudil a bylo to tam!Tak jako od mládí hráči trénují a učí se,tak i v období po skončení juniorů by v tom měli pokračovat.Za přispění a pomoci trenérů,jak těch klubových , tak i samozřejmě za pomoci reprezentačního trenéra,který by měl být zodpovědný za jejich další růst.Reprezentace dospělých to je pro mě vysoká škola našeho sportu.Všichni nemůžou dělat všechno.Školy máme taky rozdělené na základní (kluby),střední ( SCM) a kde máme tu vysokou?Udělejme to!Zřiďme vysokou školu pro stolní tenis,dejme tam nejlepší trenéry a začněme pořádně trénovat!Uzavřeme s výjimečnými talenty dlouhodobou smlouvu (např.olympijský cyklus) ,že budou ochotni na sobě pracovat a dřít se na tréninku.Za spolupráce trenérů,kondičních trenérů,sportovních lékařů,odborníků pro výživu,zkrátka celého realizačního týmu.Ale to už je pro delší odbornou diskuzi.

Steffek Pavel

vs napsal:
24 Dubna 2012
IP: 212.27.200.*
Pane Steffek zlatá slova, ale co na to Ti nahoře? Budou o tom diskutovat? Udělají tomu podmínky? Centrum by mělo být jen jedno, jinak to nemá cenu a zůstane to prakticky jak to bylo, jen s tím, že ostatní bývalá centra, co už nejsou centry přijdou o dotace.

Miroslav Bindač napsal:
24 Dubna 2012
IP: 78.102.131.*
Byl jsem vyzván k odpovědi, takže odpovídám. Doposud se mi nikdo z vedení svazu neozval a nepředpokládám, že by k tomu došlo. Snažili jsme se jednat celý rok a bylo to k ničemu. Zřejmě tomu nebude jinak ani teď. Vedení ČAST vyhrálo hlasování a teď už asi jen čeká, až vše vyšumí a odezní...

Džordž napsal:
24 Dubna 2012
IP: 78.45.9.*
Takže to tak vypadá, že je konec s dalším (posledním)velkým klubem v Ostravě? No to snad ne?!
Zřízení center by neměla být otázka politická!!! Všichni víme a koneckonců i teď vidíme, jak to dopadá, když se do toho vtáhne tahle špinavá hra! A Ostrava (Vlašim?)je toho zářným příkladem i s jejím perfektním vybavením, zázemím nebo výsledky!! A ani to nestačí na to aby byla RCM nebo RC...Jeví se to jako špinavá hra

vs napsal:
24 Dubna 2012
IP: 212.27.200.*
Já Vlašim znám. Hala obrovská, šatny, dole vířivky, masérny, bazén 25 m, ubytování, ideální pro RCM. Ale to by někdo musel myslet na náš pingpong a ne na svoje kluby a za druhé by musel unést nepopulární rozhodnutí. Kdyby tam byl celoroční kemp nejlepších, tak aby v tom byl čert, kdyby to nevydělávalo bez dotací. Dotace patří klubům, co vychovávají mládež, těm sponzoři nedaj. Do RCM by dali.

Martin napsal:
24 Dubna 2012
IP: 89.29.13.*
Upozorňuji na reakci p.Cimfla,který je za reakcí od VV ČAST.Jinak p.Bindač děkuji za odpovědˇ,nečekal jsem nic jiného.Chtějí do svých klubů napumpovat co nejvíc peněz a zbytek je už nezajímá.

Džordž napsal:
24 Dubna 2012
IP: 78.45.9.*
Nominace na poslední kvalifikační turnaj na OH: Korbel, Prokopcov (ale ten se ještě rozmyslí). Jestli jsem to přečetl dobře, tak ten "výlet" si budou platit sami...

pozorovatel napsal:
25 Dubna 2012
IP: 88.102.177.*
naprosto souhlasím s p.Steffkem kromě jedné věci nemyslím si , že umístění centra je politická záležitost jde podle mě hlavně o nejlepší prostředí...stáhnout kvalitní trenéry a hráče už podle mě není takoví problém...

l.Cimfl napsal:
25 Dubna 2012
IP: 62.204.234.*
stejně i já si myslím, že nejde o politiku, ta snad do svazových orgánů nesahá. V tomto směru máme, alespoň si myslím, velkou výhodu. Protože už i sám předseda věří (viz včerejší článek na ČAST), že bude postupně více prostředků, jsem pro alternativu zpracování alespoň jednoduché, ale maximálně odborné koncepce, včetně výběru dvou míst, kde by vznikly RCM, jako samostatné a dotované hospodářské jednotky s vlastním vedením podléhajícím přímo ČAST. Takové řešení však vyžaduje čas na přípravu!

Džordž napsal:
25 Dubna 2012
IP: 78.45.9.*
Pánové, je v tom jakási politika! Mám známého se známou firmou, kterou založil v Ostravě a byl DONUCEN okolnostma přestěhovat firmu do Prahy. Proč?
A stejné to bude i s RCM. Proč asi...

Bajger nejst. napsal:
25 Dubna 2012
IP: 88.81.85.*
Opět zdravím příznivce st.tenisu.Když jsem si přečetl rozhovor s předsedou ČAST z 24.4.tak nevím,jestli má vůbec cenu dále se vyjadřovat.Postavil to velmi nekompromisně-kdo nebude v RCM,nebude reprezentovat.To je stejné,jak před 30 lety.Situace je ovšem jiná.Oddíly už nejsou podporovány státními podniky,nejsou podporovány ČAST.Oddíly si musí peníze sehnat sami,hráči mají s oddíly uzavřené smlouvy a nemají do toho co mluvit? Už zbývají pouze dva měsíce do zahájení činnosti RCM a informace stále žádné.Ve výšeuvedeném rozhovoru je uvedeno-cituji "okud nebudeme koncentrovat naše nejlepší dospělé a juniory na jedno,dvě místa,a jestliže nebudou kontrolováni jak trénují,co trénují a nebude vytvořena koncepce přípravy,tak dopadneme špatně.TO,že jsme v minulosti získávali nějaké medaile,to nebylo výsledkem nějakého promyšleného systému,ale spíše dílem shody příznivých okolností,osobní přípravy jednotlivců a někdy i náhody"-konec citátu.Z této věty vyplývá,že RCM jsou určeny pro juniory a dosud nebyla vytvořena koncepce přípravy.A dále je v této větě obsaženo hodnocení práce oddílů-shoda příznivých okolností,osobní přípravy i náhody. A další citace "Osobně jsem vždy pro výběrové řízení.V tomto případě,protože ta změna musela nastat hned,jsme určili centra,kde se trénuje nejlépe a nejvíce,to mohu potvrdit osobně,aniž bych někomu stranil" Takže RCM jsou v provozu již téměř dva roky a nebyl čas vypracovat koncepci,podmínky,výběrové řízení a podobně? A tvrzení,kde se trénuje nejlépe a nejvíce-to záleží na úhlu pohledu.Samozřejmě z pohledu KVS je to Havířov a Praha,vždyť tam trénuje 19 z 20 reprezentantů a o tom svědčí i výsledky.Bohužel u nás se nepřipravují reprezentanti dospělých a výsledky mládeže byly dosaženy dílem shody příznivých okolností i náhody.Prostě máme štěstí na talenty,není to v tréninku.Citát"Ty dětí,které nedosahují špičkové reprezentační úrovně,by měly být podporovány rodiči"Takže špičkové děti budou v RCM/určí je zřejmě KVS/.A budou tam,když dosud nikdo nejednal s rodiči ani s oddíly?A ty nešpičkové děti budou podporovat rodiče-doporučení pro oddíly-při náborech si vybírejte bohaté rodiče. A další citace"Zatím to vypadá tak,že nikdo nechce nést odpovědnost.Jedeme na nějaké mistrovství a tam dopadneme tak či onak,potom to nějak zhodnotíme.Sebekritiku jsem za poslední léta neslyšel od nikoho."To jsou zlatá slova.Bývalo zvykem po MEJi zhodnotit společně výsledky,přípravu-repretrenéři,SCM trenéři a oddíloví trenéři.Dva roky už žádné hodnocení nebylo.To,že junior O.Bajger/abych byl konkrétní/trénuje v oddíle špatně a že to musí dohánět až na soustředěních před MEJ,jsme se dozvěděli ze zápisu KVS z 29.8.2011,který byl zveřejněn 29.2.2012.Byl v tom zápise jmenován sám,nebyla to náhodou příprava na vyhodnocení špatného trénování v ostravském SCM? A k té trénovanosti-když nerozhodují výsledky-velmi snadno se dá zjistit stupeň trénovanosti,pokrok v tréninku na sportovní prohlídce.Co tak udělat něco,co se má běžně provádět?Porovnat výsledky sport.prohlídek jednotlivých juniorů i dospělých reprezentantů,třeba za poslední dva-tři roky? A poslední citát,tentokrát z rozhovoru s p.Špačkem z 30.12.2011 "ro mě bude jednodušší,když repre centrum bude jinde než v Praze.Důvodem je také to,že Praha je drahá a pro dětije tady hodně rozptylovacích prvků,někdy velkých vzdáleností na přemísťování."Nevím,co se změnilo-ceny,rozptylovací prvky i vzdálenosti tam zůstaly,přidal bych tam i nějaké jiné věci.Havířov je na tom podobně/až na ty rozptylovací prvky,ty tam jsou jiné/Podobně i když lépe jsme na tom v Ostravě.Nejlépe mi vychází Vlašim,vždyť byla pro st.tenis postavena.A když tam budou všichni reprezentanti povinně a budou tam mít soustředění třeba dvakrát měsíčně i dospělí,tak bude i sparing.Už si dovedu ale představit to zdůvodnění,proč to nejde. A ještě k diskusi-souhlasím s mnoha argumenty,které uvedli pp.Cimfl a Šteffek.Jsou to trenéři,kteří ví o čem mluví a mají se o co opřít-o výsledky.Závěr obou je stejný-RCM ano,ale po odborné diskusi a po patřičné přípravě.A jestliže VV ani KVS za téměř dva roky nenešla čas ani na jedno,o něčem to svědčí. Ještě jeden bod Pavla Šteffka se mi líbí.Ani v minulosti jsme nedovedli zajistit přechod špičkových juniorů mezi dospělé.Dnes to neumíme taky.Chybí nám tady opravdu VŠ na pinec.Dnes už nestačí zvyšovat objemy,intenzitu,hlídat techniku provedení úderů a trénovat stejně,jako před 30-40 lety.Je nutné učit mladé stále něco nového,zamyslet se nad náplní tréninkových jednotek,upravit metodiku,učit nové trenéry podle nových met.pokynů.Mluvit by se dalo o tom dlouze,ale je to asi zbytečné-co mi nejvíce chybí,je vůle VV a KVS diskutovat o problémech.Zdraví ZB

Martin napsal:
25 Dubna 2012
IP: 89.29.13.*
Já jsem úplně v šoku,že si p.Zb.Špaček může vůbec dovolit napsat,že ten kdo nebude v reprezentačním centru,tak nemůže a nebude reprezentovat.Jak si to vůbec můžete dovolit napsat,když jsou hráči vázání smlouvami v klubech.Vy klubům budete proplácet jejich mzdy,když budou trénovat mimo své kluby?Pane Špačěk vy jste se úplně zbláznil.To je jako,kdyby můj zaměstnanec mi řekl,že bude pracovat pro někoho jiného a já mu mám platit mzdu,i když se bude zdokonalovat ve své činnosti někde jinde.Takové arogantní chování opravdu nechápu.

Roman napsal:
26 Dubna 2012
IP: 78.80.154.*
To Martin: Prosím Tě můžeš mi říct,který z reprezentantů krom kluků z El Niňa musí trénovat ve svém klubu? A taky by mi zajímalo, kdo z reprezentantů má ve smlouvě finanční odměny za tréninky Takže na šok radím studený ručník na hlavu a zkusit si zjistit, jak to funguje v zemích,které jsou tu tak často předhazovány (Německo, Francie ... ) Pinku zdar, Roman

Martin napsal:
26 Dubna 2012
IP: 89.29.13.*
To Roman:
Například podle mých informací hráči Mittalu Ostrava ( Bajger,Pavlík a možná ještě někdo další z Mittalu ),kteří mají smlouvu,tak musí trénovat ve svém klubu a je jen na trenérovi p.Karáskovi,jestli je pustí trénovat někam jinam.Odměny asi tam určitě nemají,ale nejspíš mají ve smlouvě,že se musí podřídit rozhodnutí trenéra,jinam budou kráceni na platu,což má logiku.

Roman napsal:
26 Dubna 2012
IP: 89.24.55.*
To je právě o těch prioritách, reprezentace musí být vždy nad zájmem klubu, nebo snad ne? Pokud hráč chce reprezentovat, tak si musí vyjednat v klubu, že se přizpůsobí reprezentačním tréninkům. To by pak totiž mohlo dospět tak daleko, že by např. oddílový trenér řekl juniorskému reprezentantovi (pod profesionální smlouvou v klubu) že nepojede na MEJ protože se to nehodí do jeho tréninkového plánu, to by bylo správné?! Víme všichni,že jen trénink s kvalitou a v kvalitě vytváří kvalitu. Mimochodem je mi úplně jedno jestli je RCM v Ostravě, Havířově nebo Kardašově Řečici - má být tam kde jsou nejlepší podmínky. Roman

Alenka v říši d napsal:
26 Dubna 2012
IP: 89.103.47.*
to Roman : ...žiješ v ČR ? Přečti si komentáře ke článku Nominace na olympijskou kvalifikaci z 25.4.2012 ! Máš pocit, že tady nějaký klub bojkotuje svým hráčům reprezentaci ? Zatím je to opačně, ČAST dokonce neumožní ani juniorským, ani seniorským reprezentantům na vlastní náklady vyjet na vrcholnou akci ! Tak rovnou se může zrušit česká extraliga, všichni ať si jedou hrát 2., 3. ligu do Německa, Francie apod, trénovat je nechají doma a můžou všichni trénovat buď v obří hale Na Kotlářce nebo v Havířově, když tam ale budou volné stoly Myslím, že se ve Schwechatu už teď bojí, aby jim nepřetáhli klientelu Proč vlastně ještě ty jiné kluby v ČR existují ? Už v 10-12 letech povinně pošlete všechny talenty do jednoho z těch dvou míst ( viz názor předsedy Špačka z 29.12.2012 "...Nechť se s tím rodiče smíří, že jejich děti budou od rodiny. Ale bez toho to nejde..." ) a určitě vychováte ping-pongové kyborgy, kteří smetou celý svět Všechny ostatní sporty, kteří máte desítky tisíc registrovaných hráčů a stovky klubů, vezměte si příklad z naší asociace, jak se to má dělat !! Aspoň ty kluby zavřete, ušetříte za nájmy, energie, trenéry a budete stejně úspěšní jako jsme v poslední době my

Roman napsal:
26 Dubna 2012
IP: 89.24.55.*
Myslet si, že v ČR je mnoho úspěšných sportů je trošku mimo realitu. Realita je taková, že základní pohybová úroveň dětí u nás je stále nižší a nižší, myslím že není moc od koho si brát příklad - hokej, fotbal, házená... naopak sport kde to funguje je tenis a proč?! Protože v Prostějově a v Praze jsou dvě centra,kam chtě nechtě jdou ti nejlepší. A už čekám na ty reakce,že se nemůžeme s tenisem srovnávat )))

pozorovatel napsal:
26 Dubna 2012
IP: 88.102.157.*
Roman: určitě máš v něčem pravdu i já sem pro dvě centra , ale proč by nemohla fungovat i podcentra jako kdysi TSM pod SVS , jen je tu diskuse hlavně o tom zda jsou tyto dvě lokality správné já si myslím , že ne !!! sparing super trenéři no asi taky ale prostě prostředí špatný! Nutit dítě do rozházený Prahy kde víc najezdí než natrénují , nebo ghetta nepřizpůsobivých v Havířově? Když bude areál s ubytováním v okolí školy vše proč ne ať je centrum třeba v Kotěhůlkách , ale podle mě jsou ty prostředí nevyhovující pro RCM . Centra jsou prostě v klubech dvou nejvlivnějších mužů stolního tenisu , nevím zda proběhlo nějaké výběrové řízení , nebo jak to bylo vybráno ...prostě si to schválili?? a to je podle mě špatně a prasárna (((

Martin napsal:
27 Dubna 2012
IP: 89.29.13.*
To Roman:
Reprezentace nad zájmem klubu?No tak,ať je potom reprezentace platí a kluby budou mít super hráče.Kolem středisek je tady jasné politikaření.Předseda a místopředseda svazu si chtějí udělat RCM ve svých klubech,vydělají na tom velké peníze,zaměstnanají trenéry,takže členy KVS,kteří jim na schůzi odkývnou všechno,protože jim budou za to vděční,že tam jsou trenéry s vysokými platy.Myslím si,že pokud by se udělalo výběrové řízení,kde by měly být RCM,tak Praha ani Havířov nemají šanci proti Ostravě a možná ani proti Hodonínu a Vlašimi.V Ostravě jsou školy,sportovní internát se stravou hned vedle sportovního gymnázia,super hala,ubytování přímo v hale s vrátnicí,regenerace a posilovna přímo v hale.Tak co víc si můžete přát pro RCM?Tohle je normální prasárna od svazu a hlavně os p.Špačka a p.Endala.

Džordž napsal:
27 Dubna 2012
IP: 78.45.9.*
Máš asi pravdu Martine...Vše tomu nasvědčuje, ale ČAST nic nedělá pro to, aby to vyvrátilo. Přitom v ČR jsou centra už komplexně vybavena. A zase se budou stavět nebo pronajímat nová? Ale jsme v ČR a toto není žádná novinka jako i v jiných oblastech!!! Zase mrhání NAŠICH peněz!!!

Nespokojený rod napsal:
27 Dubna 2012
IP: 89.102.102.*
Již poněkolikáté se zde snažím poslat komentář, ale nejde to ! Admine webu, v čem je problém ?

l.Cimfl napsal:
28 Dubna 2012
IP: 62.204.234.*
I mně se obdobné měkolikráte stalo obdopodobné jako "Nespokojenému rod" z 27.4. Zdá se mi to podezřemné, že někdo s odminem spolupracuje.

Nespokojený rod napsal:
28 Dubna 2012
IP: 217.66.171.*
Zřejmě mám příliš kritické názory na machinace s dotačními penězi ČAST ! Dnes na valné hromadě ČSTV jsem viděl, že obdobně ( ale v jiných řádech ) si rozhodovalo bývalé vedení Sazky a ČSTV ! Kritiky také chtěli buď uplatit nebo umlčet. V malém nám toto zřejmě probíhá i v ČAST ! Alespoň se však na samém počátku této diskuze podařilo "vyprovokovat" vedení ČAST k nějaké reakci a počet komentářů a počet čtenářů udělal z tohoto článku bestseller ! Většina si už snad pravý obrázek o vedení ČAST udělala a lidi z El Niňa Praha a z Baníku Havířov přesvědčovat snad ani nemá smysl, bohužel.

Martin napsal:
29 Dubna 2012
IP: 89.29.13.*
Já jsem se na to včera díval v přímém přenosu na ČT 4 a myslím,si že p.Špaček tam byl i přímo přítomen za náš svaz.Jak se Vám to p.Špaček včera poslouchalo,když děláte úplně to samé ve stolním tenisu v menším měřítku?Co Vaše svědomí?Co Vy p.Endal a Vaše svědomí?A co KVS?Ta radši mlčí,nebotˇpět členů je spjato s Havířovem ( Endal,Cecava,Demek,Korbel,Štrbíková ),dva s El Niněm ( P.Špaček,Hájek ),další člen p.Linnert je z Prahy a jediná možná nezávislá je p.Botková.A náš VV ČAST?Tři jsou z Prahy ( Špaček,Brothánek,Bohumský ) a jeden z Havířova ( Endal ).Atˇsi každý udělá obrázek sám ... .

says napsal:
01 Května 2012
IP: 85.70.123.*
ještě bych se chtěl zeptat kolik bude vlastně hráčů v tomto RCM???

vn napsal:
01 Května 2012
IP: 93.99.148.*
Ví bůh.

Martin napsal:
04 Května 2012
IP: 89.29.13.*
Tak jak se vyvíjí situace?

nezavislý napsal:
04 Května 2012
IP: 80.242.33.*
vždy zvítezí peníze !!,a moc

Alenka v říši d napsal:
04 Května 2012
IP: 89.103.47.*
...ale ne, ledy se daly do pohybu Pánové si možná, konečně, vzali k srdci některé komentáře a brzy se jistě oficiálně dozvíme nějaké novinky ! A snad si uvědomí, že čím více klubů bude schopno dále vychovávat nadějnou mládež, tak tím lépe pro celý český stolní tenis ! Že postupně přestoupí do jiných oddílů ( nebo do ciziny ) je normální ve všech sportech. Žádnému sportu by neprospělo mít jen 2 vyvolené kluby, navíc takové "perly" nejsou už ani doma, natož při srovnání s cizinou ( myslím tím nejen výsledkově, ale i zázemím atd. ). Navíc ta zdravá rivalita a konkurence už na BTM prospívá výkonům všech mladých hráčů !

says napsal:
04 Května 2012
IP: 85.70.123.*
Alenka v říši d:
Prosím tě o BTM tady laskavě nevykládej!! Protože co udělal ten Linert s MČR to je opravdu KATASTROFA!! Jako Lebeda je k ... , ale pro děcka dělal dost než tady ten... udělat MČR systémem K.O?? A ještě pro 48 lidí? to je opravdu na halvu postavený!!! Tohle nikdy nepochopím a navíc se to nikomu nelíbí zachoval bych klasických 64!! 16 skupin po 4!! Jak tomu bylo za Lebedy! Tady ten nemá páru o hraní prostě nic!!

pozorovatel napsal:
04 Května 2012
IP: 88.102.157.*
no nevím kdo má ty republiky na starost ale to je zklamání .( dvě kategorie najednou tímhle stylem přijde mi to jako absolutní degradace mistrovství

Alenka v říši d napsal:
04 Května 2012
IP: 89.103.47.*
to says & pozorovatel :...já psal o BTM, ne o MČR ! A navíc ne o systému, ale o tom, že když tam hrají děcka z min. 10-ti oddílů, tak to je zajímavější než ze 2 ! K.O. systém pro mládež bych taky dával od 2. stupně, zahráli by si všichni více. Trénovat psychiku mládeže se dá i jinak, než K.O. systémem od začátku ! Třeba popisováním toho, co se děje v zákulisí našeho pinecu

Nespokojený rod napsal:
04 Května 2012
IP: 77.93.216.*
Pánové, já bych zde až tak nerozebíral pány Linerta a Lebedu, kdo toho udělal pro stolní tenis mládeže více. Zajímají mne spíše ti výše postavení mezi funkcionáři ČAST, aby to se stolním tenisem nedopadlo jako se 17-ti firmami, v jejichž vedení figuroval Ing. Špaček a které v krátké době po ukončení jeho působení skončily v likvidaci či konkurzu !

says napsal:
05 Května 2012
IP: 85.70.123.*
Jako za Lebedu udělat 16 skupin po 4 a pak K.O! Si to vezmi děti si zahrají minimálně 3 zápasy. Pokud se z někým domluví na čtyřhry tak i 4 zápasy, v mixu se to moc nepočítá... A vezmi si to teď. Třeba Fabíni. Jede z Liberce do Hluku první zápas prohraje a už si žádný zápas nezahrál a má 0 bodů. Dál si to vem jiné děti, které vyhráli KP a musí do Hluku z druhého koutu republiky aby si zahráli 2 zápasy?? To je totální nesmysl, všichni tam chtějí jezdit aby si zahráli co nejvíce zápasů a posbírali zkušenosti no nemám pravdu??
Toto je taky degradace toho stolního tenisu na soutěžních úrovních... a ještě se snížili kvóty na ŽT!!
Jako Lebeda pro děti udělal aspoň to, že si ty děti zahráli a posbírali zkušenosti!! Jinak Lebedu moc nemusím ...

Martin napsal:
05 Května 2012
IP: 89.29.13.*
Podle mých informací byl p.Endal odvolaný jako šéf Komise vrcholového sportu!!!Hlavně,atˇje novým předsedou někdo kdo je nad věcí a ne ten kdo si přihrává kšefty a schvaluje nominace podlo toho,jak se mu to hodí.Takových lidí moc asi není,ale určitě se někdo najde.Co třeba bývalí repretrenéři nebo hráči?A ten si doufám vezme do komise normální lidi a ne jen skoro všechny z Havířova nebo Prahy.Tedˇmě tady napadají jména p.Nedoma,p.Karásek,p.Hrachová,p.Braun a k tumu částečně někteří součastní repretrenéři,ale opravdu jen někteří.

jožko ježko napsal:
05 Května 2012
IP: 213.151.213.*
Vidím, že v ČR máte podobných "exotov" pri mládeži, ako my na slovensku.
Všade na medzinárodných turnajoch sa hrá prvý stupeň skupinovo a druhý ko. Len my a Vy vymýšľame špecialitky;-)
Hrať rovno ko systémom môže napadnúť len človeka bez kúska mozgu, ktorého absolútne nezaujímajú deti ako také. Prehnať dieťa pár stoviek kilometrov kvôli jednému zápasu má asi jediný cieľ, a to že na turnaje prestanú chodiť deti. Slabší hráč jednoducho nebude mať dôvod vôbec vycestovať, keď si zráta finančné a časové nároky takéhoto systému.
Nechápem, že sa tým vôbec niekto môže zaoberať.

says napsal:
06 Května 2012
IP: 85.70.123.*
Souhlasím tady s bratrem Slovákem, ale tady na ten systém nadávají úplně všichni jen ten Linert bez kouska mozku to prostě nechápe!! A k tomu ještě v půli sezóně změnil kvóty místo dvou hráčů, kteří by se měli kvalifikovat se kvalifikuje jenom jeden!! Prostě úplný hnus...

Magor napsal:
06 Května 2012
IP: 77.93.216.*
Na MČR se jezdí vyhrávat, zahrát si můžete na BTM každý měsíc.(3 na moravě a 3 v čechách za rok).

john napsal:
06 Května 2012
IP: 81.30.250.*
Ty si asi fakt magor.

pozorovatel napsal:
06 Května 2012
IP: 88.102.157.*
Myslím , že by se na republice mělo hrát víc , stále argumentují , že je to příprava na MEJ , ale tam může reprezentovat ten co jezdí na Mezinárodní turnaje a to může jen ten co na to má peníze .)). Takže si myslím , že v době kdy je benzín drahý jak prase a dítě jede přes celou republiku by neuškodilo kdyby si zahrálo více zápasů.

Knebl napsal:
07 Května 2012
IP: 89.24.47.*
Cteni těchto řádků urcite vyvolává emoce, ale ja mohu za sebe uvest pouze jedinou důležitou poznámku. O zpusobu konání a počtech účastníků na všech šampionátech republiky mládeže rozhodl VV CAST. I když jsme to za komisi mládeže rozporovali.Tak ty invektivy na M.Linerta nejsou namístě. Treba po letošních zkušenostech VV změní názor. A opět se dosáhne toho, aby jednotlivá mistrovství byla důstojným vyvrcholením soutěžní sezóny mladeže.

vn napsal:
09 Května 2012
IP: 93.99.147.*
Díky panu Kneblovi za informaci. To je jen důkaz, že si VV prosadí svou bez ohledu na názor ostatních.

says napsal:
10 Května 2012
IP: 85.70.123.*
Tak pokud zase VV něco zařídil tak to není dobré. Proč ale se p. Linert více neangažoval do toho co VV udělal? Je to on kdo je předseda KM nebo už jej nedělá? Nebo nemá žádnou odpovědnost?? Proč si Linert více nedupne??

Invektivy nejsou na místě? Liner tady tento systém podporuje!!!!! Slyšel jsem několik rozhořčených trenérů nebo rodičů a on byl pro tento systém, že je lepší

Alenka v říši d napsal:
13 Května 2012
IP: 89.103.47.*
Dnes skončilo poslední MČR mládeže, takže již máme za sebou všechny kategorie ( junioři-21 let, dorost, starší žactvo, mladší žactvo ). Jelikož se nám nikomu nedostává žádného fundovaného zhodnocení, jak si jednotlivá RCM a SCM v úspěšnosti svých svěřenců vedou, tak zde jen udělám jednoduché zhodnocení podle počtu vybojovaných medailí ze soutěže dvouher z těchto MČR ( obdobně jako se dělá např. na olympiádách, MS ve sportech s více kategoriemi apod ). Zároveň doplňuji i počet hráčů z těchto středisek :
SCM Ostrava ( 6 hráčů = 4 hráči + 2 hráčky ) = 6 medailí ( 3 zlaté + 1 stříbrná + 2 bronzové )
SCM Havířov ( 10 hráčů = 7 hráčů + 3 hráčky ) = 6 medailí ( 3 zlaté + 3 bronzové )
SCM Praha ( 10 hráčů = 4 hráči + 6 hráček ) = 5 medailí ( 2 stříbrné + 3 bronzové )
SCM Hodonín ( 6 hráček ) = 1 medaile ( bronzová )
SCM Vlašim ( 7 hráček ) = 1 medaile ( bronzová )
Kromě toho v soutěžích družstev, které vypovídají přímo o kmenových hráčích z jednotlivých oddílů, získaly na MČR družstev v dorostu a starším žactvu medaile tyto oddíly :
KST TJ Ostrava ( původně TJ Mittal Ostrava ) = 2 medaile ( 1 zlatá + 1 stříbrná )
SK DDM Kotlářka = 2 medaile ( 1 zlatá + 1 bronzová )
SKST Baník Havířov = 2 medaile ( 2 stříbrné )
ostatní oddíly již jen po jedné medaili :
SK Frýdlant n. Ostravicí a Sokol Hradec Králové 1 zlatou
SKST Hodonín 1 stříbrnou
SK Dobré, Slavoj Ústí n. Labem a SKST Vlašim 1 bronzovou.
Rád bych se dozvěděl, jak KVS ČAST hodnotí po sportovní stránce výsledky jednotlivých SCM, a to přesnými údaji, nejlépe číselnými . Frází jsme již slyšeli dost .

says napsal:
13 Května 2012
IP: 85.70.123.*
jenom taková poznámka k MČR celkem ze všech kategorií (kromě 21", 13 hráčů kteří tam jeli zbytečně a zahráli pouze jediný zápas!! Jsou to:
Březík Jan (Zlín)
Fabíni Jan (Liberec)
Fischer Karel (Brno)
Lapčík Ondřej (Zlín)
Prokeš Michal (Zlín)
Postelt Tomáš (Boleslav)
Koblížek Martin (Hradec Králové)
Blažek Jan (Krupka)
Fausek Matěj (Praha - Již. m.)
Gorecki Jan (Havířov)
Marat Petr (Praha -Již.m.)
Glos Michal (Třinec)
Průša David (Praha -Již. m.)
Je to dost smutné když tito hráči poctivě makali a pak ji VV tohle umožní. Pokud jsem se v některých hráčich tady co jsou uvedeni spletl tak se omlouvá, ale jen výčet těchto jmen ukazuje jak je tento systém krutý!!!!

Ahoj napsal:
14 Května 2012
IP: 217.115.246.*
Alenko nejsi objektivní.

l.cimfl napsal:
14 Května 2012
IP: 62.204.234.*
Musím souhlasit a podpořit tím příspěvek p.Knebla. Vinit M.Linerta není na místě, protože změna hracího systému MČR v kategoriích mládeže byla provedena na základě rozhodnutí VV a pokud mám informace, KM tuto změnu rozporovala. Jelikož však nemá rozhodující právo musela ?poslechnout?(?!) rozhodnutí řídícího VV. Chybou p. Linerta však je, že nezveřejnil alespoň stručně, že se o změně vůbec diskutovalo, neboť velký počet klubů a oddílů pracujících s výkonnostní mládeží neměl možnost se o změně několik let ?zajetého? systému, dozvědět. Na webových stránkách ČÁST ? mládež, je bohužel poslední záznam (zápis z poslední schůze KM 21.5.2010 (9.7.2010) a poslední aktuelní informace je z 16.12.2011 !
A protože je po posledních Mistrovstvích ve Skutči, kde jsem byl přítomen kateg. Dorostu, uvádím tato fakta o obou vítězích: Adámková sehrála v sobotu mezi 12,35-18,10 hod. celkem 8 zápasů (z toho 3 na 4 vítěz.sady) tj. 34 setů (!?) a v neděli v SF a F bojích od 9.00-11.30 hod. celkem 4 zápasy (z toho 2 na 4 vítězné sety tj. 18 setů (!?). Dohromady za 23 hod. (včetně noci, rozehrávání, stravování, přesunů atd) celkem 12 zápasů, tj. 53 setů. Vítěz dorostenců M.Beneš, sehrál také celkem 12 zápasů a 52 setů. Shoda není náhodná. Je to normální v porovnání se světovými akcemi těchto kategorii, které se navíc hrají systémem jiným ?!!

Alenka v říši d napsal:
14 Května 2012
IP: 89.103.47.*
Ahoj Ahoj a ve kterých údajích mám chybu, že jsem neobjektivní ? Toto sestavení počtu medailí ze dvouhry na nejvýznamnějších domácích turnajích ( MČR ) mi trvalo pár minut, tak bych očekával, že se od funkcionářů ČAST dozvím více, jak a jestli vůbec hodnotí výsledky mládeže, která se připravuje v jednotlivých SCM, ale zatím skutek utek Až začne olympiáda, hádej, jak se bude uvádět úspěšnost jednotlivých zemí ? Podle medailí, je to nejpoužívanější typ hodnocení úspěšnosti ( a srozumitelný i laikům ). Navrhni jiné objektivní !

Ahoj napsal:
14 Května 2012
IP: 217.115.246.*
Pro Alenku: musíš porovnat všechny oddíly v republice ne jenom centra. Na olympiádě se porovnává celý svět ne jenom Evropa.
Jinak snaha se cení.

Alenka v říši d napsal:
14 Května 2012
IP: 89.103.47.*
Jelikož je toto článek o rozdělování financí pro RCM a SCM, tak jsem nejprve porovnal těchto 5 středisek. Sice bychom se takového velmi snadného porovnání měli dočkat i na stránkách ČAST, ovšem při jejich stylu práce a informování by dnešní mládež již hrála za veterány , tak jsem těch dalších pár minut obětoval za ně
Vysvětlivky Oddíl = počet medailí ( zlatá-stříbrná-bronzová ). A jedná se jen o jednotlivce :

SKST Baník Havířov = 5 ( 1-0-4 )
KST TJ Ostrava ( dříve Mittal ) = 4 ( 1-1-2 )
SK DDM Kotlářka = 4 ( 0-1-3 )
SK Frýdlant n. Ostravicí = 3 ( 2-1-0 )
KST Zlín = 3 ( 0-2-1 )
Slavoj Ústí n. Labem = 2 ( 1-1-0 )
MSK Břeclav = 2 ( 0-2-0 )
Sokol Hradec Králové 2 = 1 ( 1-0-0 )
Sokol Králův Dvůr = 1 ( 1-0-0 )
Spartak Hluk = 1 ( 1-0-0 )
TJ Sokol Sudslava = 1 ( 0-0-1 )
SKST Hodonín = 1 ( 0-0-01 )
Sokol Lanžhot = 1 ( 0-0-1 )
Slavoj Praha = 1 ( 0-0-1 )
SKST Vlašim = 1 ( 0-0-1 )
zahraničí = 1 ( 0-0-1 )

Stačí to takhle ? Je to už objektivnější ?

Aspoň se pánové z ČAST něco dozví

Ahoj napsal:
14 Května 2012
IP: 217.115.246.*
Za jakou kategorii je to, počítáš i smíšené čtyřhry ?

Ahoj napsal:
14 Května 2012
IP: 217.115.246.*
Omlouvám se, nevšiml jsem si, že je to za jednotlivce.Jinak dobrá práce.

Martin napsal:
21 Května 2012
IP: 89.29.13.*
Dobrý den p.Bindači,můžete nám napsat jaká je tedˇ situace kolem středisek a Ostravy?Děkuji za všechny za odpovědˇ.

zdeněk vodička napsal:
19 Ledna 2013
IP: 77.48.173.*
když jsem vyhrál první set může si protihráč dojít vyměnit pálku a hrát s ní?

Zanechat komentář