Pinčesobchod
Reakce osobností na současný stav ve stolním tenisu před Konferencí ČAST
Kategorie: Ostatní / 17 Června 2021
Zobrazení: 5528
Komentáře: 1

Před blížící se sobotní Konferencí ČAST navrhl VV ČAST pár zásadních změn stanov. V níže uvedeném článku 17.1. VV ČAST de facto navrhuje umožnit kandidaturu pouze těm osobám, které byli v posledních pěti letech angažované na některých vybraných funkcích v rámci struktury ČAST. V podstatě řečeno, přijetí uvedeného návrhu by v praxi znamenalo nemožnost "vyměnit" současné vedení. Nejen na uvedený bod, ale také na další palčivé skutečnosti, reagovali někteří delegáti, např. Miroslav Bindač, Tomáš Nekola, Petr Korbel nebo Alice Roubalová. Jejich reakce si můžete přečíst v článku.

Vážení členové Výkonného výboru,

na základě informací, které zveřejnil pan Josef Braun ve svém otevřeném dopisu DR ČAST ze dne 24. 4. 2021, si Vás dovoluji požádat o zařazení samostatného bodu do programu Konference ČAST konané dne 19. 6. 2021 a to bod Pohlavní zneužití nezletilých hráček ve strukturách ČAST.

Cílem mé žádosti je objasnění delegátům Konference, která je nadřízeným orgánem VV ČAST, ze strany členů VV ČAST veškeré souvislosti uvedené v dopise, neboť se jedná o podezření na závažný trestný čin, který je již vyšetřován Policií ČR. Domnívám se, že toto velice závažné téma, které v poslední době hýbe (nejen) stolnětenisovou veřejností, by se mělo otevřít na Konferenci ČAST a jak vedení ČAST tak i vážení delegáti Konference by k tomu měli zaujmout odpovídající stanovisko.

Děkuji předem za vyhovění mé žádosti a přeji všem hezký den.

S pozdravem

Alice Roubalová 

plnou mocí pověřená delegátka Konference ČAST 2021 s hlasem rozhodujícím

 

 

 

Vážený výkonný výbore ČAST,

jakožto předseda Středočeského svazu a největšího kraje, co do počtu členů, musím reagovat na zcela nelogické a manipulativní tahy před nadcházející Konferencí ze strany vedení ČAST. Předesílám, že nemám, žádný předešlý motiv, či zášť vůči vedení svazu, vyjma zmanipulovaného udržení Arbitrážní komise ve funkci při první Mimořádné konferenci a následně 100% odvolání téže Arbitrážní komise pod vedením předsedy VV před pár lety. Slyšel jsem, že se řada delegátů bála, kdo by to dělal, kdyby se komise odvolala.  Mnozí chtěli slyšet jména dopředu a ani je moc nezajímalo, kdo byl vlastně v právu a že byly poškozeny dva kraje. Již po této zkušenosti jsem pochopil, že řídíte svaz silou moci a ne silou demokracie, proto náš kraj byl proti Vaší kandidatuře na další volební období. Průběh Konference ČAST je také z Vaší strany manipulován (omezený čas na komentář, případně nemožnost opakovaného příspěvku), to není demokracie. Znám to ze svého působení v politice, kdy se v našem městě tímto autokratickým způsobem snaží starosta řídit zastupitelstvo, když potřebuje prosadit své zájmy za pomoci síly koalice. Chápu, že Vaše práce není jednoduchá a nikdo se do těchto vedoucích pozic nehrne. Každý rok dostáváte poděkování ze všech krajů za Vaší práci i podporu, včetně našeho kraje. Bylo by to všechno fajn, kdyby se však neděly tyto věci:

-Neměli jste snahu otevřít NTC v Praze, i když ty možnosti byly – vysvětlíte proč? (byla ve hře Praha 13, dříve Podvinný mlýn – komentář, nebudeme podporovat objekt, který není v majetku ČAST). Nekritizuji halu v Havířově, každý objekt pro náš sport je super, chválím, že se to dotáhlo, muselo to stát Nikolase hromadu úsilí, vím co to je, táhneme u nás taky sportovní halu. Pak tedy Konference odsouhlasila NTC v majetku oddílu v Havířově, OK, ale co bude po 10 letech? Prosím odpovědět na další otázku: Kdo dal mandát podepsat smlouvu na 10 let, tedy přesah volebního období? Další otázka, kolik bude ČAST posílat do NTC ročně? A poslední otázka ohledně NTC: kolik je tam materiálu a vybavení v majetku ČAST, můžete předložit inventář + celkovou hodnotu?

-Proč jste stále nezveřejnili smlouvu mezi NTC a ČAST i přes výzvy DR?

-Podrobně jsem si prostudoval materiály předkládané delegátům a považuji za nutné předložit delegátům tyto informace:

  • o Účetní deník ČAST 1.1.2020 - 31.12.2020, seřazen podle jednotlivých účtů

  • o Účetní deníky TT Marketing 1.1.2016 - 31.12.2020, seřazeny podle jednotlivých účtů

Předložíte nejpozději na Konferenci? Zejména účetnictví (podrobné) TT Marketing by mě ale opravdu velmi zajímalo, proč ho tajíte?

-Nad dalším tahem VV ČAST těsně před Konferencí tento týden mi zůstává rozum stát: Výkonný výbore ČAST, proč chcete měnit Stanovy ČAST, v roce kdy nejsou volby, a to v bodech týkajících se volby předsedy a VV? Bojíte se snad, že budete odvoláni, nebo čeho se bojíte? A víte, že ten návrh je přímo totalitní a že záměrně diskriminujete svobodnou demokratickou volbu předsedy, čí VV? Jaký je Váš motiv prosím? A ví pan předseda VV ČAST, že jedná sám v rozporu se stanovami, neboť podle čl. 12.11. „Návrhy na změny stanov a předpisů, návrhy na členství ČAST v mezinárodních a národních organizacích nebo návrhy na vystoupení z nich, musí být zaslány výkonnému výboru nejméně tři týdny před konáním konference.“? Pak tedy, pokud posílá pan předseda takto závažné podklady 6 dnů před Konferencí (v rozporu se Stanovami), jistě nebude problém doložit všechny požadované dokumenty ve stejném čase (což není v rozporu se Stanovami). Pro všechny delegáty bych chtěl upozornit, že vedení svazu se snaží změnit stanovy i v bodu takovém, že i sám VV si může změnit samotné Stanovy! Apeluji na všechny, ať si to pořádně přečtou. Jde o pokus rozbít cenný demokratický systém naší České asociace stolního tenisu.

-Posledním bodem je krytí a bagatelizování pohlavního zneužívání nezletilých hráček ve strukturách ČAST. V současné době bylo podáno TO a je aktivně vyšetřováno Policií ČR. Před 8mi lety dostal Nikolas sepsané vyjádření poškozených, ptám se, kde je ten dokument, prosím? Dále se ptám: proč dotyčný trenér zůstal i nadále u mládeže pod hlavičkou ČAST? Kdyby VV ČAST konal, nestalo by se to po 8mi letech znovu a za mě je výkonný výbor přímo zodpovědný za tuto skutečnost. Nyní se již ozvaly 3-4 děvčata, kterých se to dotýká.

Z výše uvedených skutečností vyzývám delegáty Konference k hlasování o důvěře a setrvání stávajícího Výkonného výboru ČAST ve svých funkcích. Zastávám názor, že si problémy musíme vyřešit sami uvnitř svazu a toto je právě tato možnost. A pokud by se delegáti báli, kdo by to přeci dělal, tak Vás mohu ujistit, že existují lidé, kteří náš sport milují a chtějí mu pomoci, včetně našich legend. Nikdy jsem před ničím neuhýbal, ani neutíkal, pomohu také, bude-li potřeba.

Děkuji a přeji Vám pokud možno klidnou, věcnou a hlavně demokratickou Konferenci!

S pozdravem

Tomáš Nekola 

Předseda VV STSST

 

Vážení členové Výkonného výboru,

v souvislosti s blížícím se termínem zasedání nejvyššího orgánu našeho spolku, tedy Konference ČAST, a množícími se podněty členů asociace poukazujícími na nesrovnalosti související s projektem NTC Havířov a absenci kompletních informací, které by pomohly problematiku tohoto projektu kompletně pochopit a objasnit, si Vás dovoluji požádat o předložení následujících dokumentů, na jejichž zveřejnění mají delegáti nejvyššího orgánu ČAST nepochybné právo:

1) Smlouva o podmínkách fungování Národního tréninkového centra a spolufinancování jeho činnosti

2) Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři mezi ČAST/TT Marketing a SKST Havířov, z.s.

3) Smlouva o výpůjčce zařízení pro posilovnu a regeneraci v NTC + písemný důkaz informování poskytovatele dotace (MŠMT) o daném investičním záměru

Předem děkuji za potvrzení akceptace mé žádosti.

Nedá mi to, abych se ještě nevyjádřil k navrhované změně stanov. To, že se snažíte o znemožnění kandidatury do VV prakticky všem kandidátům, s výjimkou okruhu asi 40 lidí, kteří jsou vám nakloněni, to považuji za naprosto nedemokratické a přímo skandální. Když jsem četl vámi navržené úpravy stanov v článcích 17.1. a 17.11., tak jsem nevěřil svým očím. Zřejmě chcete neomezeně vládnou již navždy, a to bez jakékoliv kontroly. To je hodně špatná zpráva pro celý stolní tenis…

S pozdravem

Miroslav Bindač

delegát Konference ČAST 2021 s hlasem rozhodujícím

 

 

Vážení členové Výkonného výboru, delegáti Konference ČAST,

dovoluji si reagovat na problematiku, na kterou je zde v dotazech Mirka Bindače poukazováno.

Jako bývalý Československý a Český reprezentant a také reprezentační kolega Mirka, se absolutně ztotožňuji s jeho názory a požadavky a připojuji se k žádosti o objasnění všech tří zmíněných bodů.

Zároveň pevně věřím, že jsou tyto skutečnosti, objasnit onu problematiku i v zájmu vás všech delegátů Konference ČAST.

Ku problematice urychleného pokusu o změnu stanov v článcích 17.1. a 17.11. bych napsal jen stručně toto:

Je tohle ještě v souladu s demokratickou společností? Vždyť takovýmto způsobem nelze OMEZOVAT DEMOKRATICKOU VOLBU!!!

Děkuji a pevně věřím, že se nad tímto zamyslíte.

S pozdravem,

Petr Korbel

 

Pár poznámek před Konferencí ČAST

V pražské hotelu Olympik proběhne v sobotu 19. června Konference České asociace stolního tenisu. Byť nejde o konferenci volební, bude letos vrcholné jednání českého stolního tenisu zřejmě hodně zajímavé. Současné vedení ČAST, především jeho výkonný výbor, totiž v poslední době čelí obrovské kritice veřejnosti a to hned z několika důvodů…

Delegáty konference budou jistě zajímat odpovědi na řadu otázek, které teď resonují stolně-tenisovým hnutím. A v hlavní roli je právě vedení ČAST. A je toho opravdu hodně, co se za poslední období v českém stolním tenisu událo bez toho, aby o tom byla veřejnost informována…

1. Národní tréninkové centrum Havířov. Zajímavý projekt haly, kterou český stolní tenis jistě potřeboval. Jenže samotná výstavba, výběr místa a především nejasné financování provozu NTC je stále zahaleno řadou nejasností… Delegáti konference by se měli, byť se zpětnou platností, dozvědět, kde vzal VV ČAST mandát k tomu, aby se tato hala stavěla v Havířově, když prioritní lokalitou pochopitelně byla Praha. Dále je potřeba objasnit vlastnické vztahy objektu, jeho financování, když už NTC v podstatě není majetkem ČAST. Výkonný výbor ČAST by měl proto delegátům konference kromě jiného doložit Smlouvu o podmínkách fungování Národního tréninkového centra a spolufinancování jeho činnosti, Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři mezi ČAST/TT Marketing a SKST Havířov, z.s., Smlouva o výpůjčce zařízení pro posilovnu a regeneraci v NTC + písemný důkaz informování poskytovatele dotace (MŠMT) o daném investičním záměru. O “zřejmém střetu zájmů“ p. Nikolase Endala, předsedy SKST Havířov z.s., na jehož pozemku bylo NTC postaveno, který je zároveň místopředsedou VV ČAST, asi není pochyb. Navíc samotný VV ČAST ve svém vyjádření uvádí, že převod tzv. NTC do majetku ČAST není možný…

2. Nečestné jednání reprezentačního úseku ČAST, hlavně jeho šéfa Petry Nedomy - záměrné porušování karantény a hygienických opatření v rámci boje s covidem-19. Při akreditaci na podzimním turnaji TOP 10 v Berlíně manažer reprezentace Petr Nedoma záměrně zatajil fakt, že česká kadetská reprezentantka H.S. byla ve styku s covid pozitivní osobou pět dnů před turnajem, čímž byly porušeny podmínky stanovené Německým svazem i ETTU. Ke všemu tuto hráčku nabádal ke lhaní, když se ji organizátoři v dotazníku na tento fakt ptali! To je ale pouze jeden případ, další se odehrál před M-ČR dorostu v Havířově… 

3. Netransparentnost okolo TT Martketing s.r.o., stoprocentně dceřiné společnosti ČAST. Touto společností, jejíž jediným vlastníkem je ČAST, protečou ročně desítky milionů korun, veřejnost neví prakticky nic. Kolik má zaměstnanců, jak funguje, jakou má činnost a především jak vypadá její hospodaření, to jsou dosud nezodpovězené otázky.  Ani dozorčí rada ČAST se kompletních dokumentů o činností a hospodaření TT Marketing s.r.o., přes několikerou urgenci, nedočkala…

4. VV ČAST dosud kompetentně nevyřešil obtěžování hráček – mladých českých reprezentantek trenérem na MEJ 2012 ve Schwechatu (jedná se o podezření na závažný trestný čin, který je již vyšetřován Policií ČR). Celá tato nechutná kausa nebyla v době činu oznámena orgánům činným v trestních řízení zřejmě ve snaze, předejít velkému skandálu. Už tyto samotné praktiky jsou zcela neakceptovatelné! Ale neuvěřitelné je to, že celou záležitost se dlouhodobě snaží “krýt" vedení svazu včele s jejím předsedou, který je zároveň členem Českého Olympijského výboru!

5. Střet zájmů dvou místopředsedů ČAST Zbyňka Špačka a Nikolase Endala. Oba stojí v čele svých klubů, ve kterých jsou zřízena RCM. Jak známo, tato střediska jsou vesměs financována se svazových (státních) dotací… Takže oba pánové si do svých klubů každoročně posílají milióny korun. Jenže jaksi chybí důkladné vyúčtování – především oddělení nákladů na tato RCM a kluby (El Niňo, Havířov). Nikdo vlastně neví, jak se s dotacemi hospodaří! Zda hráči a hráčky v RCM dostávají to, na co mají nárok, včetně materiálu a potahů…  

6. Výběrová řízení na posty reprezentačních trenérů apod. To je dlouhodobý “problém“ současného VV ČAST. Už se ani nepamatuju, kdy proběhlo opravdu regulérní výběrové řízení či soutěž na post reprezentačního trenéra dospělých či mládeže… A nejen to – také nově zřízená pozice sportovního manažera reprezentace byla obsazena panem Nedomou bez řádného výběrového řízení. Navíc tento člověk je zároveň předsedou Komise vrcholového sportu = evidentní střet zájmů. Naštěstí se pan Nedoma alespoň vzdal trénování v klubu v Břeclavi…

7. Nominační kritéria na reprezentační akce dospělých i mládeže typu ME, MS, MEJ či WTT. Neexistují žádná dopředu daná pravidla, dle kterých by se hráči, hráčky, kluboví trenéři mohli orientovat. Reprezentační úsek pracuje naprosto nekoncepčně, včetně pořádání nahodilých kontrolních turnajů, které byly po zásahu veřejnosti, kdy byla na jeden KT žen ČR v Havířově pozvána Ruska Čerňavská, přejmenovány na přípravné…

8. Vědomé obcházení zákona. V prosinci minulého roku, v době vrcholu koronavirové pandemie, získala ČAST podvodem výjimku pro restart Extraligy žen ve stolním tenisu. Tato soutěž byla Ministerstvu zdravotnictví ČR prezentována jako profesionální, což nebyla a v dohledné době ani nebude.

9. A to nejlepší nakonec. Vrcholem arogantního jednání VV ČAST je návrh novelizace Stanov ČAST, který hraničí s totalitním jednáním. V návrhu nových úprav jde ČAST o znemožnění kandidatury do VV prakticky všem kandidátům, s výjimkou okruhu asi 40 lidí, kteří jsou asociaci nakloněni či dokonce bytelně spojeni (články 17.1. a 17.11.). A to považuji za naprosto skandální. Je to hodně špatná zpráva pro celý český stolní tenis…  

Je toho zkrátka hodně, co naše veřejnost neví… Sobotní Konference ČAST by mohla tyto věci osvětlit. A v případě nejasností mohou delegáti vyjádřit VV ČAST svou nedůvěru…

Vladimír Zajíček

delegát Konference 2021 s hlasem rozhodujícímKomentáře: 1

zdeněk napsal:
07 Červenca 2021
IP: 86.49.235.*
Za sexuální obtěžování hráček je nepřímo zodpovědné vedení ČAST, protože kdyby výběrová řízení na reprezentační trenéry probíhaly tak, jak by měly, tak:
1. Tento obviněný trenér by se k funci vůbec nedostal, protože, jak se domnívám, jeho odborné schopnosti ani všeobecná trenérská kompetence nejsou na odpovídající úrovni
2. I kdyby se dostal, musel by projít řádným výběrovým řízení, v kterém by kandidáti/kandidátky zadavateli museli dokázat, že oni jsou v daných aspektech ti nejlepší. Díky tomu dostane člověk taky trochu respekt k získané práci a bude ji spíše dělat s pokorou než když to je pouze ze známosti. Pokud je jeho nadřízený kamárádíček, jak to zde zřejmě bylo, pak si je svojí pozicí až moc jistý a může začít práci v lepším případě šidit.

Otázka je, jestli trenéři v tomto systému jsou opravdu objektivně hodnoceni. Zda jejich nadřízení vůbec zkoumají, jak pracují, jestli je také zajímá pravidelná zpětná vazba od samotných hráčů / hráček.

Zanechat komentář