Pinčesobchod
Jan Brothánek v reakci na Vladimíra Slobodziana
Kategorie: Rozhovory / 31 Ledna 2017
logo ČAST s rámečkem / copy by ČASTí
Zobrazení: 2341
Komentáře: 2

V reakci na rozhovor s panem Vladimírem SLOBODZIANEM reaguje na některé zajímavé okolnosti místopředseda VV ČAST, Jan BROTHÁNEK. Přečtěte si také názor druhé strany.

Panu Brothánkovi coby místopředsedovi VV ČAST jsme položili následující otázky:

1. Myslíte, že by bylo reálné obnovit časopis Stolní tenis, který vycházel do roku 2010?

Obnovení časopisu Stolní tenis považuji za nereálné, a to především z ekonomických důvodů. Ostatně ty stály i za zrušením jeho vycházení v roce 2010. Šlo o rozhodnutí, které tehdy bylo vynucené (stejně jako mnohá další), především díky kritické finanční situaci společnosti Česká stolnětenisová s.r.o., vzhledem k finančně neuspokojivému výsledku MEJ 2009 v Praze. Časopis měl cca 800 předplatitelů, což byl v zásadě jediný příjem na pokrytí nákladů na výrobu a produkci. Bylo jasné, že náklady na výrobu jednoho čísla (redaktor, grafika, tisk, distribuce, režie – cca 50000 Kč/měsíčně) jsou násobně vyšší, a tak časopis musel být ukončen, i když chápu, že určitá nostalgie po něm přetrvává. Aby časopis mohl vycházet a měl ekonomický smysl, musel by každý měsíc pokrýt náklady na svoji výrobu a přinést ještě něco navíc, což v současné konkurenci ostatních médií a sociálních sítí vidím jako utopii. Navíc ČAST v minulosti panu Slobodzianovi výrazně finančně pomohla odkupem vydavatelských práv zmíněného časopisu do společnosti Česká stolnětenisová (plnění bylo v řádu statisíců Kč). 

2. Můžete se krátce vyjádřit k výběrovému řízení na post mediálního pracovníka, které proběhlo v roce 2012? Z jakých důvodů jste se tentokrát přiklonili ke zvolení Veroniky Mackové? 

Slečna Macková byla upřednostněna vzhledem ke svému úvazku v redakci sportu v České televizi. Potřebovali jsme mimo jiné i upravit vztahy s redakcí sportu ČT, které pan Slobodzian podle našeho názoru a názoru pracovníků redakce sportu ČT do určité míry pokazil svým chováním a přístupem. Mj. sl. Macková pro ČAST stále přináší možnost zajišťovat zpravodajství o stolním tenise v ČT – například zajišťovala zpravodajství z ECQ z Jaroměře minulý týden. ČT navíc není ochotna poskytovat svůj prostor bezplatně (vyjma kopané a hokeje) pro sporty, což přináší nutnost dalších nákladů.

3. Proč neproběhlo podobné výběrové řízení také v loňském roce, kdy tento post opustil František Zálewský?

Vedení asociace má právo svobodně rozhodnout, zda na post vedoucího odborné komise obsadí uchazeče na základě nějakého konkursu, či ho nabídne vytipovanému kandidátovi. Stejně, jako to má právo udělat kterýkoliv jiný zaměstnavatel, který pro své pozice hledá vhodné lidi.  Těžko bychom hledali osobnost, která není svázána s nějakým sdělovacím prostředkem a má bohaté zkušenosti ze sportovního zpravodajství, jako paní Kučerová (Zlatá tretra, MS v hokeji nebo právě uplynulé ME v krasobruslení). Obdobně byl bez konkursu přeobsazen post předsedy registrační a informační komise koncem loňského roku (bez humbuku). Postavení odborných komisí je jasně definováno ve Stanovách ČAST. Výběr uchazeče se neřídí zákonem 137/2006 o zadávání veř.zakázek, čehož se pan Slobodzian v r.2013 marně domáhal u UOHS.

4. A na závěr bych Vás požádala o Váš pohled na dohodu s panem Slobodzianem ohledně odkupu knihy 90. let československého tenisu. Proč svaz knihy nakonec neodkoupil?

Svaz odkoupil na podzim roku 2015 75 ks zmíněné publikace za cenu 299 Kč/ks. Původní záměr byl skutečně odkoupit 300 ks a tyto pak použít jako dárky především k 30.5.2015, kdy v Hodoníně proběhla oslava 90 let čs.stolního tenisu. Termín vydání byla podmínka VV pro odkup tohoto množství. Bohužel, publikace nebyla v dané době připravena, a tak nákup takového počtu kusů v pozdější době postrádal smysl a navíc pro oslavu v Hodoníně bylo nutné udělat náhradní řešení (vydání pamětních mincí). Pak jsme zjistili, že cena publikace v e-shopech byla 245 Kč/ks. Pro Vaši informaci dodávám, že cca 40 ks publikace stále leží ve skladu na Strahově bez užitku. Pokud bychom odkoupili 300 ks, měli bychom tak teď 265 ks a mohli si otevřít malé knihkupectví JVím, že pan předseda panu Slobodzianovi osobně finančně přispěl na vydání obou jeho knih o historii čs.stolního tenisu.

Rozhovor s Vladimír Slobodzianem hledejte zde.Komentáře: 2

Zigi napsal:
02 Února 2017
IP: 80.92.252.*
Může nám pan ekonomický inženýr Brothánek vysvětlit, jak je možné, že soukromá osoba vydávala časopis osm let v ekonomickém plusu, zatímco ČAST dokázala za dva a půl roku ho dovést ke krachu? Nebude za tím spíše neschopností svazu sehnat sponzory, inzerci a zvýšit počet předplatitelů (měl na to své páky) než se vymlouvat na internetovou konkurenci?

ozák napsal:
02 Února 2017
IP: 109.202.82.*
Také bych to viděl jako Zigi. V době, kdy časopis vycházel, ostatně i teď, se v ČAST marketingem nikdo intenzivně nezabývá. Smutné je, že ani česká reprezentace nemá nějakého významného sponzora či partnera, tak jako to je u jiných sportu...

Zanechat komentář